Polski Klub Ekologiczny OWP

Polski Klub Ekologiczny OWP

Okręg Wschodnio-Pomorski
O Klubie
Witamy na stronie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Wschodnio-Pomorskiego. Polski Klub Ekologiczny (PKE) jest stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim. Powstał  w 1980r. w Krakowie, gdzie do dziś znajduje się Zarząd Główny. Dwaj pierwsi prezesi to profesorowie Tadeusz...

O Klubie

Witamy na stronie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Wschodnio-Pomorskiego. Polski Klub Ekologiczny (PKE) jest stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim. Powstał  w 1980r. w Krakowie, gdzie do dziś znajduje się Zarząd Główny. Dwaj pierwsi prezesi to profesorowie Tadeusz Przemysław Szafer i Stanisław Juchnowicz. Okręgi i Koła to jednostki terenowe. Wszystkie Okręgi posiadają osobowość prawną. Koła, które są jednostkami podstawowymi Klubu wchodzącymi w skład Okręgu, nie mają obowiązku posiadania osobowości prawnej. Okręg Wschodnio-Pomorski posiada 7 Kół:
 1. LA 21,
 2. Gdańsk Zachód
 3. Sopockie Potoki
 4. Stogi
 5. Storczyk
 6. Zielona Morena
 7. Koło Młodych (w trakcie konstytuowania się)
Okręg Wschodnio-Pomorski PKE obejmuje swym zasięgiem obszar województwa pomorskiego. Powstał w 1981 r. na Politechnice Gdańskiej i do dziś funkcjonuje pod tym adresem. Pierwszymi prezesami – założycielami byli dr Andrzej Tyszecki i dr Andrzej Baranowski. Zasady funkcjonowania PKE określa Statut definiujący deklarację ideową, cele i zasady działania stowarzyszenia. Statut PKE jest dokumentem obowiązującym wszystkie jednostki PKE w całym kraju. Cele naszej organizacji
 • uznanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa;
 • ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona zwierząt, roślin i ochrona całego dziedzictwa przyrodniczego;
 • ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego;
 • kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji;
 • powszechna edukacja ekologiczna;
Fragment założeń programowych z 1981r. Klub jest stowarzyszeniem ludzi dobrej woli, o wysokich wartościach etycznych, których jednoczyła idea walki o zachowanie dla społeczeństwa i jego przyszłych pokoleń niezniszczonej przez techniczną cywilizację Ojczyzny. Fragment deklaracji ideowej: Uznając prawo każdej osoby do życia w czystym i zdrowym środowisku za jedną z podstaw godnego życia oraz stojąc na stanowisku pełnego poszanowania integralności natury i zachodzących w niej zjawisk Klub wyznacza sobie misję ratowania i poprawy stanu środowiska, ochrony przyrody oraz życia i zdrowia człowieka Jesteśmy członkami następujących organizacji:Coalition Clean Baltic – Koalicji na rzecz Czystego Bałtyku – międzynarodowej sieci organizacji, pierwszej o tym charakterze sieci powstałej na początku lat 90. w Helsinkach. CCB łączy wysiłki 21 ekologicznych organizacji z 9 nadbałtyckich krajów w celu promocji, koordynacji, wymiany doświadczeń i współpracy dla ochrony zasobów oraz poprawy stanu środowiska w Regionie Morza Bałtyckiego.  Friends of the Earth Europe – (część Friends of the Earth International,- światowej sieci, zrzeszającej ponad 2 mln aktywistów z 74 państw). Przyjaciele Ziemi walczą o zdrowsze, bardziej przyjazne życie na Ziemi, ochronę naszej planety przed niszczeniem środowiska przyrodniczego.  Koalicji Klimatycznej – sojuszu organizacji pozarządowych w Polsce zainteresowanych działaniami na rzecz ochrony globalnego klimatu. Sojusz zrzesza 23 krajowe organizacje ekologiczne. Misją Koalicji Klimatycznej jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska  European Environmental Bureau w Brukseli – największej europejskiej federacji organizacji ekologicznych (zrzesza ponad 140 organizacji członkowskich).
Działania podejmowane od początków istnienia  Okręgu Wschodnio-Pomorskiego PKE (1981r.)  to edukacja, szkolenia, zajęcia warsztatowe, konferencje, opinie eksperckie interwencje, happeningi) związane z  promowaniem tematyki zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska. Wielokrotnie były podejmowane interwencje zarówno w interesie mieszkańców Pomorza  (kampania na rzecz czystości Zatoki Gdańskiej), Program Ekorozwoju Gdańska z udziałem Duńczyków w latach 1990-1991),  jak i wspólnie z innymi okręgami działania ogólnopolskie np. w latach osiemdziesiątych - protest przeciwko budowie EJ. Od 2010 r. popierany był sprzeciw społeczności dzielnicy Kokoszki wobec lokalizacji w obszarze zamieszkania, zakładu przemysłu chemicznego przetwarzającego celulozę na włókna sieciowane, a po wybudowaniu - negocjacje w sprawie wprowadzenia do technologii produkcji osiągnięć najnowszych technik zabezpieczajacych powietrze, wodę i grunt przed szkodliwymi emisjami.  
 
Zrealizowane projekty krótkoterminowe
• Nadbałtyckie Seminaria Edukacyjne „Baltees“ – polsko-litewski projekt szkoleń animatorów edukacji ekologicznej ( 2007-INTERREG). • „Obserwator przyrody“,(1990- 2006) – finansowanie przez WWF. • „Zielone Dzieciaki“-...
Read More
Zrealizowane projekty wieloletnie
• „Obserwator przyrody“(1990- 2006) – (finansow. WWF w Szwecji). • „Zielona Akademia – Studia Podyplomowe Ekologia-Etyka-Technika“ (1993-2012) – współpraca Uniwerytet Gdański. Wspólfinansowanie WFOŚ I GW...
Read More
Gospodarka o obiegu zamkniętym, prewencja powstawania odpadów i prawo europejskie w tym zakresie. Piotr Barczak Koordynator polityki ds. odpadów w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska
Pytania sprawdzające wiedzę z tego wykładu można pobrać tutaj.
Read More
Problem zanieczyszczenia mikroplastikiem Morza Bałtyckiego Mikhail Durkin, M.Sc., Executive Secretary of the Coalition Clean Baltic
Zagrożenia jakie stwarzają plastiki i mikroplastiki dla ptaków morskich, Jakub Typiak, Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Zagrożenia jakie stwarzają plastiki i mikroplastiki dla ptaków morskich, Jakub Typiak, Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk
  Pytania sprawdzające wiedzę z tego wykładu można pobrać tutaj.
Read More
Mikroplastiki w kosmetykach – surowce zastępcze, dr hab. Beata Grobelna, prof. UG
Mikroplastiki w kosmetykach – surowce zastępcze, dr hab. Beata Grobelna, prof. UG
Pytania sprawdzające wiedzę z tego wykładu można pobrać tutaj.
Read More

Kontakt

Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NIP 957-071-30-84       REGON 190286948         KRS 00000 26 397 Bank Zachodni WBK S.A. 48 1090 1098 0000 0001 0057 3355 tel. kom. 605 33 47 92 e-mail: pke.gdansk@gmail.com strona www: http://pke.gdansk.pl/ profil PKE OWP na facebooku strona www Pomorskiej Platformy Komunikacji Społecznej: http://ekoagora.pl/ profil EkoAgory na facebooku    
Zrealizowane projekty krótkoterminowe
• Nadbałtyckie Seminaria Edukacyjne „Baltees“ – polsko-litewski projekt szkoleń animatorów edukacji ekologicznej ( 2007-INTERREG). • „Obserwator przyrody“,(1990- 2006) – finansowanie przez WWF. • „Zielone Dzieciaki“-...
Read More
Zrealizowane projekty wieloletnie
• „Obserwator przyrody“(1990- 2006) – (finansow. WWF w Szwecji). • „Zielona Akademia – Studia Podyplomowe Ekologia-Etyka-Technika“ (1993-2012) – współpraca Uniwerytet Gdański. Wspólfinansowanie WFOŚ I GW...
Read More
Gospodarka o obiegu zamkniętym, prewencja powstawania odpadów i prawo europejskie w tym zakresie. Piotr Barczak Koordynator polityki ds. odpadów w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska
Pytania sprawdzające wiedzę z tego wykładu można pobrać tutaj.
Read More
Problem zanieczyszczenia mikroplastikiem Morza Bałtyckiego Mikhail Durkin, M.Sc., Executive Secretary of the Coalition Clean Baltic
Zagrożenia jakie stwarzają plastiki i mikroplastiki dla ptaków morskich, Jakub Typiak, Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Zagrożenia jakie stwarzają plastiki i mikroplastiki dla ptaków morskich, Jakub Typiak, Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk
  Pytania sprawdzające wiedzę z tego wykładu można pobrać tutaj.
Read More
Mikroplastiki w kosmetykach – surowce zastępcze, dr hab. Beata Grobelna, prof. UG
Mikroplastiki w kosmetykach – surowce zastępcze, dr hab. Beata Grobelna, prof. UG
Pytania sprawdzające wiedzę z tego wykładu można pobrać tutaj.
Read More
Baltic Sea Future
Baltic Sea Future
W dniach 6-7 marca 2017 w Sztokholmie odbyła się pierwsza edycja kongresu Baltic Sea Future pod hasłem "Innowacje, wizje i przywództwo na rzecz zrównoważonego regionu...
Read More
„Godzina dla Ziemi – Godzina dla Wisły”- kampania Fundacji WWF Polska w Gdańsku
„Godzina dla Ziemi – Godzina dla Wisły”- kampania Fundacji WWF Polska w Gdańsku
Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły. W związku z tym oraz mając na uwadze plany, mówiące o regulacji największej polskiej rzeki w celu stworzenia prężnie działającego...
Read More

Kontakt

Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

NIP 957-071-30-84       REGON 190286948         KRS 00000 26 397

Bank Zachodni WBK S.A. 48 1090 1098 0000 0001 0057 3355

tel. kom. 605 33 47 92

e-mail: pke.gdansk@gmail.com

strona www: http://pke.gdansk.pl/

profil PKE OWP na facebooku

strona www Pomorskiej Platformy Komunikacji Społecznej: http://ekoagora.pl/

profil EkoAgory na facebooku