O. S. Jaromi Człowiekiem Roku Polskiej Ekologii 2016. Serdecznie gratulujemy Ojcze Stanisławie!

Rozstrzygnięto konkurs na Człowieka Roku Polskiej Ekologii 2016. Został nim franciszkanin O. Stanisław Jaromi. Uroczystość przyznania wyróżnienia odbyła się w dniu 31 maja 2017 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie w czasie obchodów Światowego Dnia Ziemi.

Stanisław Jaromi to autorytet w dziedzinie ochrony środowiska, od wielu lat podejmujący działalność na rzecz wspólnego dobra, jakim jest nasza Matka Ziemia. Jest przewodniczącym Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA, szefem portalu www.swietostworzenia.pl. Należy również do grona ekspertów Okręgu Wschodnio-Pomorskiego PKE.

Franciszkanin O. Stanisław Jaromi ukończył studia magisterskie o kierunku Ochrona Środowiska, a następnie doktoranckie z nauk humanistycznych w zakresie filozofii przyrody i nauk przyrodniczych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od prawie 30 lat angażuje się w szeroko pojętą edukację ekologiczną, popularyzuje ekologiczne przesłanie nauki Kościoła i franciszkańskie spojrzenie na problemy ekologii,  a ostatnio w promocję idei eko-encykliki Laudato si’ Papieża Franciszka.

W 2015 r. został laureatem nagrody przyrodników –  otrzymał „Medal Polskiej Niezapominajki”. Od roku prowadzi swojego bloga, na którym znaleźć można wiele interesujących tematów z zakresu zarówno filozofii, wiary i duchowości, jak i nauki, kultury i ekologii. O. Jaromi łączy te tematy, ukazuje ich wzajemne powiązania i przenikanie się na różnych płaszczyznach życia. Wydał m.in. „Eco-book o Eko-Bogu” (Kraków 2010) i ebook „Ekologia” (Wyd. Znak, Kraków 2016) razem z W. Hryniewiczem i J. Weinerem. Jest autorem książeczki „W trosce o nasz wspólny dom” oraz pomysłodawcą i redaktorem monografii – pracy zbiorowej „Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań”, a także „Przewodnika po encyklice Laudato si’ Ojca Świętego Franciszka”.