Baltic Sea Future

W dniach 6-7 marca 2017 w Sztokholmie odbyła się pierwsza edycja kongresu Baltic Sea Future pod hasłem „Innowacje, wizje i przywództwo na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego”.

Wydarzenie związane z planowaniem przestrzennym i rozwojem terytorialnym w regionie Morza Bałtyckiego przyciągnęło obywateli 15 krajów. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele różnych regionów, gmin, przedsiębiorstw i zawodów, tworząc zgromadzenie burmistrzów, urzędników, ekspertów i  specjalistów z różnych dziedzin.

Mowę inauguracyjną wygłosiła Jej Królewska Wysokość Księżniczka Victoria. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę na istotne znaczenie Morza Bałtyckiego w aspekcie ekonomicznym i gospodarczym. Nawiązała również do piękna i bioróżnorodności tego unikatowego środowiska, które z uwagi na walory przyrodnicze i sentymentalne, należy chronić na drodze wspólnych starań i podejmowanych w tym celu decyzji.

W trakcie dwudniowego kongresu zostały przedstawione liczne prezentacje dotyczące zróżnicowanych zagadnień. Ideą przewodnią była wspólna wizja i zrozumienie wyzwań stojących przed regionem Morza Bałtyckiego. Podczas sesji równoległych zostały poruszone tematy eutrofizacji, niebezpiecznych substancji zanieczyszczających Bałtyk, siedlisk morskich, bioróżnorodności biologicznej i rybołówstwa. Rozmawiano o zmianach klimatu, zasobach żywności i wody, psychologii zmian oraz innowacyjnym przywództwie. Poza panelami edukacyjnymi, istniała możliwość zapoznania się z instytucjami umożliwiającymi realizację innowacyjnych projektów w obrębie Morza Bałtyckiego. Całości towarzyszyły panele dyskusyjne wzbogacające spotkanie o ciekawą formę oraz umożliwiające debatę i wyjaśnienie kwestii spornych.

Kongres Baltic Sea Future był ciekawym i inspirującym wydarzeniem pod wieloma względami. Umożliwił poszerzenie wiedzy i świadomości o cały szereg istotnych tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem regionu Morza Bałtyckiego. Ponadto zainicjował proces poznawania się, wymiany doświadczeń i poglądów oraz budowania nici porozumienia opartej na wzajemnych korzyściach, pomiędzy naukowcami i specjalistami, a sektorem biznesowym.

Zarówno dla osób wcześniej zaangażowanych w projekty, jak i tych, szukających dobrych praktyk, sprawdzonych rozwiązań i innowacyjnych pomysłów, było to spotkanie niezwykle owocne – otwierające wiele dróg i możliwości.

Zgromadzenie stało się znakomitym przykładem na to, iż dialog interdyscyplinarny i transgraniczny w tak bezapelacyjnie ważnej kwestii, jaką jest zrównoważony rozwój Morza Bałtyckiego – jest możliwy.

Prezentacje prelegentów, zdjęcia z kongresu, jak również krótki film, streszczający wydarzenie w mniej niż 2 minuty, można znaleźć tutaj.

Obecność przedstawicieli Polskiego Klubu Ekologicznego dokumentują zdjęcia umieszczone poniżej: