Czyste powietrze dla Polski

W dniu 4 kwietnia 2017 roku pojawiła się informacja prasowa, która dotyczy europejskiej petycji wzywającej rządy krajów członkowskich Unii Europejskiej do podjęcia działań w celu zmniejszenia liczby ofiar energetyki węglowej.

Petycja została zainicjowana przez European Environmental Bureau (EEB), Climate Action Network (CAN) Europe, Health and Environment Alliance (HEAL) i WWF. Organizacje apelują o przyjęcie dokumentu dotyczącego norm środowiskowych (zwanego „poprawionym dokumentem referencyjnym BREF dla LCP”) podczas głosowania na posiedzeniu komisji UE 28 kwietnia 2017 r.

Celem nadrzędnym podejmowanych działań jest zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów (dzięki nowym limitom nawet o 20 000 osób rocznie) spowodowanych chroniczną ekspozycją na zanieczyszczenie powietrza produktami spalania węgla (tlenki siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, pyły zawieszone). Ochrona środowiska oraz obywateli powinna oprzeć się na nałożeniu surowych ograniczeń na emisje toksycznego zanieczyszczenia ze spalania węgla w tzw. dużych obiektach spalania.

Tekst informacji prasowej można przeczytać tutaj.

W celu poparcia inicjatywy i wpłynięcia na decyzję rządów krajów członkowskich UE oraz na podjęcie przez decydentów wyzwania ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery należy podpisać petycję.

Reakcja Polski na planowaną Dyrektywę o jakości powietrza znajduje się tutaj.