Przeciwdziałanie płoszeniu ptaków i ssaków morskich w rezerwacie Mewia Łacha

W dniu 12 czerwca 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbyło się pierwsze Spotkanie Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego pn. „Przeciwdziałanie płoszeniu ptaków i ssaków morskich na przykładzie działań prowadzonych w rezerwacie Mewia Łacha”.

Organizatorami spotkania byli: Fundacja WWF Polska, Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. prof. Krzysztofa Skóry oraz Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING.

Michał Podgórski przybliżył zebranym ssaki morskie występujące w Bałtyku, przedstawił wpływ niepożądanego zachowania ludzi (np. płoszenie) na ich kondycję,  jak również konsekwencje takiego zachowania. Zaprezentowano aspekty prawne ochrony ssaków i ptaków morskich w rejonie Przekopu Wisły (przedstawicielki RDOŚ, Gdańsk). Natomiast dr Szymon Bzoma reprezentujący GBPW Kuling skupił się w swojej prezentacji na zagrożeniach oraz działaniach ochronnych drobnych ptaków w rezerwacie Mewia Łacha, przybliżył liczne przykłady realnej i przyjaznej zwierzętom działalności turystycznej.

Intensywna, ożywiona dyskusja oraz wymiana poglądów, koncepcji i pomysłów Uczestników spotkania zapoczątkuje prace nad sporządzeniem katalogu dobrych praktyk dla branży turystyczno-rekreacyjnej.

Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski na spotkaniu Forum dyskusji i współpracy reprezentowała Karolina Osińska.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.