Seminarium podsumowujące szkolenie ‚O odpadach plastikowych w Bałtyku’ 06.04.2017

W dniu 06.04.2017 roku w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku odbyło się uroczyste seminarium podsumowujące szkolenie PKE – „Odpady plastikowe w Bałtyku – o plastikowym potopie i innych zagrożeniach dla różnorodności gatunkowej Morza Bałtyckiego”.  W seminarium uczestniczyły osoby biorące udział w szkoleniu i zaproszeni goście. Prowadziła koordynator projektu Maria Weber.

Gościem specjalnym na seminarium był dr Andrzej Kassenberg członek-założyciel Polskiego Klubu Ekologicznego, współtwórca i długoletni prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Andrzej Kassenberg został nagrodzony za wybitne osiągnięcia na rzecz ochrony środowiska przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek Polskiego Klubu Ekologicznego. Nagrodę wręczyła Danuta Kozak, prezes WFOŚ i GW w Gdańsku.

Gośćmi seminarium byli również: sekretarz generalny CCB z Uppsali Michaił Durkin,

– Zarząd Okręgu PKE reprezentowali dr Jerzy Wojtkowiak, prof. Ewa Siedlecka, Joanna Lepczak-Michalska.

W dalszej części seminarium obejrzeliśmy prezentacje podsumowujące projekt i wysłuchaliśmy wykładów – prof. Marka Biziuka, dr. Andrzeja Kassenberga i  Michaiła Durkina. Następnie odbyło się wręczenie dyplomów uczestnikom szkolenia oraz podziękowań wszystkim wykładowcom.

Dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić nowoczesny budynek Funduszu oraz dowiedzieć się o licznych innowacyjnych instrumentach zastosowanych już na etapie projektowania, a kolejno wdrażanych podczas powstawania budowli, które służyć mają pozyskiwaniu oraz oszczędności energii. Nowatorskie podejście do zapobiegania przegrzewania się budynku, wentylacji, akustyki i praktyczności stanowią powód do dumy dla właścicieli oraz dają przykład,że współczesna architektura może iść w parze z ekologią.

Seminarium było zakończeniem projektu p.t. „Odpady plastikowe w Bałtyku – o plastikowym potopie i innych zagrożeniach dla różnorodności gatunkowej Morza Bałtyckiego”, z którego treścią można zapoznać się w zakładce Projekty.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania: 18500 zł. Kwota dotacji: 15000 zł.