Polski Klub Ekologiczny OWP

Polski Klub Ekologiczny OWP

Okręg Wschodnio-Pomorski
O Klubie
Polski Klub Ekologiczny (PKE) jest stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim. Powstał  w 1980r. w Krakowie, gdzie do dziś znajduje się Zarząd Główny. Dwaj pierwsi prezesi to profesorowie Tadeusz Przemysław Szafer i Stanisław Juchnowicz. Okręgi i Koła...
PKE życzy Wesołych Świąt!
PKE życzy Wesołych Świąt!
Puszcza Białowieska. Przez stulecia były drzewa….
Puszcza Białowieska. Przez stulecia były drzewa….
Spacer po Rezerwacie Byliśmy tam. Podziwialiśmy piękno białowieskiej przyrody. Przemierzyliśmy ścieżkę edukacyjną „Żebra Żubra”. Oglądaliśmy...
Więcej
Dzień Ryby w Helu
Dzień Ryby w Helu
W sobotę 29 lipca odbyła się w Helu impreza poświęcona popularyzacji wiedzy o życiu bałtyckiej flory...
Więcej
Europejska Konferencja Młodych w ECS w Gdańsku
Europejska Konferencja Młodych w ECS w Gdańsku
W dniach 23-27.07.2017 w ECS w Gdańsku odbyła się Europejska Konferencja Młodych (European Youth Conference)...
Więcej
Apel organizacji ekologicznych w sprawie niezależnych sądów
Apel organizacji ekologicznych w sprawie niezależnych sądów
"Dzięki niezależnym sądom, obywatel nie jest bezsilny w sporze z władzami. Dzięki niezależnym sądom, środowisko nie jest...
Więcej
IV Piknik „Wyspa Przyrodników”
IV Piknik „Wyspa Przyrodników”
W dniu 15.07.2017 na Wyspie Sobieszewskiej odbył się IV Piknik "Wyspa Przyrodników", którego organizatorami byli: Stacja...
Więcej
Baltic Sea in on its way to recovery, M. Durkin, Coalition Clean Baltic
Baltic Sea in on its way to recovery, M. Durkin, Coalition Clean Baltic
Zagrożenia dla Bałtyku – mikroplastiki, prof. M. Biziuk, Politechnika Gdańska
Zagrożenia dla Bałtyku – mikroplastiki, prof. M. Biziuk, Politechnika Gdańska
Alternatywne ścieżki rozwoju a zrównoważony rozwój w Polsce, dr A. Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju
Alternatywne ścieżki rozwoju a zrównoważony rozwój w Polsce, dr A. Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju
Gospodarka o obiegu zamkniętym, prewencja powstawania odpadów i prawo europejskie w tym zakresie. Piotr Barczak Koordynator polityki ds. odpadów w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska
Gospodarka o obiegu zamkniętym, prewencja powstawania odpadów i prawo europejskie w tym zakresie. Piotr Barczak Koordynator polityki ds. odpadów w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska

PKE