Ankieta na temat zakupów i zmiany klimatu

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski prosi o wypełnienie ankiety, w której pytamy o TWOJĄ OPINIĘ na tematy związane z decyzjami zakupowymi oraz zmianami klimatu. Udział w ankiecie jest dobrowolny, anonimowy i nie wymaga wiele czasu. To, że udzielisz poniżej swoich odpowiedzi będzie dla nas wielką pomocą! Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli pomożesz nam w rozprzestrzenianiu tego badania. Badanie opracowane przez Okręg Pomorski Polskiego Klubu Ekologicznego, przygotowane w ramach grantu Climate Eatucation, w projekcie Food Wave, którego …

Apel w sprawie projektu ustawy o zamianie terenów leśnych na nieleśne

Warszawa, 02 sierpnia 2021 r.  Do Senatorów RP Dot. Ustawy o zamianie terenów leśnych na nieleśne Szanowna Pani Senator, Szanowny Panie Senatorze,   Niżej podpisane organizacje, w trosce o zachowanie otoczenia przyrodniczego, w którym żyją i pracują mieszkańcy naszego kraju,   WZYWAJĄ Państwa do głosowania przeciw projektowi Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, czyli ustawy o zamianie terenów leśnych na nieleśne (druk senacki nr 473; wcześniej druki sejmowe: 1394, …

Działania PKE OP w sprawie ochrony lasów

W ostatnich latach otrzymywaliśmy od mieszkańców Gdańska i okolic liczne sygnały o nadmiernych wycinkach w lasach.  Intensywna wycinka w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym sprowokowała wysłanie niżej załączonego listu do Dyrekcji Pomorskiego  Zespołu Parków Krajobrazowych. Wkrótce przyszła odpowiedź jakiej się spodziewaliśmy – wszystko odbywa się zgodnie z prawem, czyli z Ustawami o Lasach i  o ochronie przyrody  oraz z Planem Urządzenia Lasu (PUL), który obowiązuje na lata 2014-24. Tylko PUL jest niezaskarżalny, co jest przedmiotem …

Zaproszenie na konferencję na temat zakwaszenia oceanów

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski serdecznie zaprasza na konferencję na temat zakwaszenia oceanów pt. Zależności między społeczeństwem obywatelskim, nauką i polityką, która odbędzie się online na platformie zoom 5 – 6 maja 2021 roku. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Aby zarejestrować się na konferencję należy napisać wiadomość mailową zatytułowaną: OA registration na adres: marko.reinikainen@airclim.org Program konferencji: Aby zarejestrować się na konferencję należy napisać wiadomość mailową zatytułowaną: OA registration na adres: marko.reinikainen@airclim.org

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Noc magiczna, pochmurna, zima niezbyt mroźna. Gdzie Gwiazda Betlejemska?  Trudno ją rozpoznać. To Boże Narodzenie… pandemia, niepokój… Lecz życzenia gorące, miłe, jak co roku! Te gorące życzenia dziś ci przesyłamy. Wszystko co złe – przeminie. My na to czekamy. I znów powróci szczęście, radosne spotkania, I gwiazdy świecić będą do samego rana. Życzymy  Zdrowych, Miłych Świąt Bożego Narodzenia. I tego, aby Nowy Rok, przyniósł szczęście nam wszystkim i Światu. Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski

Pożegnanie Iwony Beszczyńskiej

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 29.11.2020 zmarła nasza koleżanka Iwona Beszczyńska W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, gdzie od wielu lat pracowała, zajmowała się edukacją ekologiczną i ochroną przyrody. Była jedną z nas, ludzi chroniących środowisko. Współpracowaliśmy od dawna kierowani potrzebą szerzenia wiedzy o świecie przyrody wspólnie realizowaliśmy edukacyjno-przyrodnicze projekty. Żegnamy cię Iwono z wielkim smutkiem, byłaś dobrą koleżanką, przyjazną, życzliwą, zawsze gotową spieszyć z pomocą. Będzie nam …

PKE OP składa serdeczne gratulacje dla Rektora UG – prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego

Sz. Pan Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski   Szanowny Panie Rektorze! Cieszymy się ogromnie z wyboru na stanowisko Rektora Uniwersytetu Gdańskiego i serdecznie gratulujemy. Ostatnio często wracamy wspomnieniami do lat, kiedy był Pan Prezesem naszego Okręgu. Jesteśmy przekonani, że pod Pana kierownictwem uczelnia będzie bardziej przyciągać młode pokolenia do zdobywania wiedzy o zasadach funkcjonowania przyrody i o tym, jakie zmiany musimy wprowadzać w postrzeganiu Planety Ziemi. To jedyne miejsce we wszechświecie, gdzie bujnie …

Reprezentacja Polski w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska – EEB

W dniu 9 listopada 2020r. na dorocznym zjeździe Europejskiego Biura Środowiska ( European Environmental Bureau-EEB) przedstawicielem 8 organizacji  z Polski w Zarządzie tej organizacji wybrana została Maria Weber, członek Zarządu Okręgu Pomorskiego Polskiego Klubu Ekologicznego. Przez najbliższe 3 lata będzie reprezentowała: – CPE – Centrum Prawa Ekologicznego – Environmental Law Center – Eko-Unia – ISD – Institute for Sustainable Development – Instytut Na Rzecz Ekorozwoju – Nowa Idea – Polish Zero Waste Association …

Nowe unijne przepisy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i ponownego wykorzystywania produktów

PRZYKŁADY POLITYK ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW I INNE SPOSOBY OGRANICZANIA ILOŚCI ODPADÓW Znowelizowane unijne dyrektywy w sprawie odpadów, które weszły w życie w lipcu 2018 roku, obejmują środki mające na celu skuteczne zwiększenie poziomu recyklingu i ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. Aby skuteczniej realizować te zadania, wszystkie państwa członkowskie UE muszą wdrożyć nowe środki do lipca 2020 roku. Do lipca 2021 roku rządy będą musiały również wprowadzić przepisy w zakresie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zawarte …

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW EKONOMICZNYCH I INNYCH ŚRODKÓW PROMUJĄCYCH HIERARCHIĘ POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

WYJAŚNIAMY: ZAŁĄCZNIK IVa DO DYREKTYWY RAMOWEJ W SPRAWIE ODPADÓW W 2018 roku państwa członkowskie UE i instytucje uzgodniły kompleksowy zestaw przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów z gospodarstw domowych i zwiększenie recyklingu. Nowe przepisy są częścią czterech dyrektyw UE: ramowej dyrektywy w sprawie odpadów (WFD), dyrektywy w sprawie składowania odpadów (LD), dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD) oraz dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUP). Oczekuje się, że wszystkie …