Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Noc magiczna, pochmurna, zima niezbyt mroźna. Gdzie Gwiazda Betlejemska?  Trudno ją rozpoznać. To Boże Narodzenie… pandemia, niepokój… Lecz życzenia gorące, miłe, jak co roku! Te gorące życzenia dziś ci przesyłamy. Wszystko co złe – przeminie. My na to czekamy. I znów powróci szczęście, radosne spotkania, I gwiazdy świecić będą do samego rana. Życzymy  Zdrowych, Miłych Świąt Bożego Narodzenia. I tego, aby Nowy Rok, przyniósł szczęście nam wszystkim i Światu. Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski

Pożegnanie Iwony Beszczyńskiej

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 29.11.2020 zmarła nasza koleżanka Iwona Beszczyńska W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, gdzie od wielu lat pracowała, zajmowała się edukacją ekologiczną i ochroną przyrody. Była jedną z nas, ludzi chroniących środowisko. Współpracowaliśmy od dawna kierowani potrzebą szerzenia wiedzy o świecie przyrody wspólnie realizowaliśmy edukacyjno-przyrodnicze projekty. Żegnamy cię Iwono z wielkim smutkiem, byłaś dobrą koleżanką, przyjazną, życzliwą, zawsze gotową spieszyć z pomocą. Będzie nam …

PKE OP składa serdeczne gratulacje dla Rektora UG – prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego

Sz. Pan Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski   Szanowny Panie Rektorze! Cieszymy się ogromnie z wyboru na stanowisko Rektora Uniwersytetu Gdańskiego i serdecznie gratulujemy. Ostatnio często wracamy wspomnieniami do lat, kiedy był Pan Prezesem naszego Okręgu. Jesteśmy przekonani, że pod Pana kierownictwem uczelnia będzie bardziej przyciągać młode pokolenia do zdobywania wiedzy o zasadach funkcjonowania przyrody i o tym, jakie zmiany musimy wprowadzać w postrzeganiu Planety Ziemi. To jedyne miejsce we wszechświecie, gdzie bujnie …

Reprezentacja Polski w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska – EEB

W dniu 9 listopada 2020r. na dorocznym zjeździe Europejskiego Biura Środowiska ( European Environmental Bureau-EEB) przedstawicielem 8 organizacji  z Polski w Zarządzie tej organizacji wybrana została Maria Weber, członek Zarządu Okręgu Pomorskiego Polskiego Klubu Ekologicznego. Przez najbliższe 3 lata będzie reprezentowała: – CPE – Centrum Prawa Ekologicznego – Environmental Law Center – Eko-Unia – ISD – Institute for Sustainable Development – Instytut Na Rzecz Ekorozwoju – Nowa Idea – Polish Zero Waste Association …

Nowe unijne przepisy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i ponownego wykorzystywania produktów

PRZYKŁADY POLITYK ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW I INNE SPOSOBY OGRANICZANIA ILOŚCI ODPADÓW Znowelizowane unijne dyrektywy w sprawie odpadów, które weszły w życie w lipcu 2018 roku, obejmują środki mające na celu skuteczne zwiększenie poziomu recyklingu i ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. Aby skuteczniej realizować te zadania, wszystkie państwa członkowskie UE muszą wdrożyć nowe środki do lipca 2020 roku. Do lipca 2021 roku rządy będą musiały również wprowadzić przepisy w zakresie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zawarte …

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW EKONOMICZNYCH I INNYCH ŚRODKÓW PROMUJĄCYCH HIERARCHIĘ POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

WYJAŚNIAMY: ZAŁĄCZNIK IVa DO DYREKTYWY RAMOWEJ W SPRAWIE ODPADÓW W 2018 roku państwa członkowskie UE i instytucje uzgodniły kompleksowy zestaw przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów z gospodarstw domowych i zwiększenie recyklingu. Nowe przepisy są częścią czterech dyrektyw UE: ramowej dyrektywy w sprawie odpadów (WFD), dyrektywy w sprawie składowania odpadów (LD), dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD) oraz dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUP). Oczekuje się, że wszystkie …

Skarga na przekop Mierzei Wiślanej do Komisji Europejskiej

Na Mierzei Wiślanej ciężki sprzęt już na dobre realizuje projekt przekopu, mimo że brak jest ostatecznej decyzji środowiskowej i porozumienia polskiego rządu z Komisją Europejską. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA złożyło w związku z tym do Komisji Europejskiej skargę na trwającą inwestycję. – Budowa przekopu jest nielegalna, a wobec katastrofalnej suszy, kryzysu wywołanego koronawirusem, degradacji przyrody oraz znacznego wzrostu kosztów budowy taka inwestycja staje się jeszcze bardziej nieracjonalna – komentują Greenpeace Polska i EKO-UNIA. Budowa przekopu …

CO O NAS MYŚLI MATKA ZIEMIA – wierszyk z okazji Dnia Ziemi

Z okazji Dnia Ziemi przygotowaliśmy wierszyk pt. “Co o nas myśli Matka Ziemia?” Dzień Ziemi przypada na 22 kwietnia każdego roku. 22 kwietnia 2020 r. przypada 50 lat Dnia Ziemi na świecie. W Polsce obchodzimy go od 1990 roku. Tematem Przewodnim Dnia Ziemi 2020 są działania na rzecz klimatu. Ogromne wyzwanie , ale także ogromne możliwości działania w dziedzinie zmian klimatu wyróżniły tę kwestię jako najpilniejszy temat na 50-lecie obchodów na świecie i …

Deszcz to wiele kropel – codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu – Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski realizował projekt dofinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zgodnie z założeniami, od 01.05.2019 – 31.03.2020 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki, Wojewódzką i Miejską Biblioteką im. J. Conrada Korzeniowskiego, Pozytywną Szkołą Podstawową, Radą Dzielnicy Kokoszki, Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych i Gdańskimi Wodami. Tak szerokie partnerstwo było wsparciem merytorycznym i pozwoliło na dotarcie do różnorodnych kręgów odbiorców. Wdrażając główną ideę projektu związaną z poszerzeniem wiedzy …