Dzień Ryby w Helu

W sobotę 29 lipca odbyła się w Helu impreza poświęcona popularyzacji wiedzy o życiu bałtyckiej flory i fauny. To wydarzenie mające już wieloletnią tradycję, organizowane jest od kilkunastu lat przez placówkę Instytutu Oceanografii UG – Stację Morską im. Prof. Krzysztofa Skóry. To edukacja połączona z zabawą na plaży – budowaniem ryb z piasku, śpiewaniem szanty, smakowaniem potraw rybnych. W tym roku starano się zainteresować wiedzą na temat trzech gatunków ryb, takich jak: okoń, szczupak i certa. Szczegółowy opis znajduje …

Europejska Konferencja Młodych w ECS w Gdańsku

W dniach 23-27.07.2017 w ECS w Gdańsku odbyła się Europejska Konferencja Młodych (European Youth Conference) zorganizowana przy współpracy Heinrich-Boll-Stiftungy w Warszawie, Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oraz Green European Fundation w Brukseli. Konferencja przebiegała pod hasłem: „Regain or Retreat? European Youth in an Age of Uncertainty”, czyli  „Powrócić czy wycofać się? Europejska młodzież w niepewnych czasach”. Wzięli w niej udział reprezentanci 25 państw z całego świata, głównie młodzież, studenci, ale również przedstawiciele licznych organizacji i instytucji. Podczas trzydniowych …

Apel organizacji ekologicznych w sprawie niezależnych sądów

„Dzięki niezależnym sądom, obywatel nie jest bezsilny w sporze z władzami. Dzięki niezależnym sądom, środowisko nie jest bezbronne w starciu z człowiekiem. Nie ma prawidłowej ochrony środowiska bez niezależnych sądów.” możemy przeczytać w artykule na stronie ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. ClinetEarth działająca na rzecz ludzi i środowiska oraz wiele organizacji, instytucji i stowarzyszeń ekologicznych, sprzeciwiają się zmianom ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych, a także poselskiemu projektowi ustawy o Sądzie Najwyższym. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy …

IV Piknik „Wyspa Przyrodników”

W dniu 15.07.2017 na Wyspie Sobieszewskiej odbył się IV Piknik „Wyspa Przyrodników”, którego organizatorami byli: Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING oraz Partnerzy. Podczas kilkugodzinnej imprezy plenerowej w pięknych okolicznościach przyrody na Wyspie Sobieszewskiej można było poznać wiele interesujących instytucji i organizacji oferujących edukację przyrodniczą oraz podejmujących działania na rzecz ochrony środowiska. Wśród nich: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku ze stoiskiem pod hasłem: Drzewa w CENTRUM uwagi. Na piknik przyjechali również przedstawiciele Nadleśnictwa Gdańsk …

Letni kurs Koalicji Czystego Bałtyku (CCB) „Nasz wspólny Bałtyk”

W dniach 3-8 lipca 2017 w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. profesora Krzysztofa Skóry w Helu odbył się letni kurs pod hasłem: Nasz wspólny Bałtyk (Our Common Baltic) organizowany przez Koalicję Czystego Bałtyku (Coalition Clean Baltic, CCB). W trakcie pięciodniowych warsztatów uczestnicy z krajów okołobałtyckich mieli okazję wysłuchać prelekcji traktujących o obecnym stanie Morza Bałtyckiego, jego zanieczyszczeniach niebezpiecznymi substancjami oraz zagrożeniach, jakie one powodują. Ponadto Mikhail Durkin (CCB) przybliżył zebranym obszary działalności organizacji, której …

Wykład o zanieczyszczeniu środowiska morskiego […] Irmina Plichta

Irmina Plichta absolwentka studiów II-go stopnia kierunku Oceanografia na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego po zeszłorocznym debiucie w roli prelegenta na letnim kursie CCB, ponownie przyjechała do Helu propagować wiedzę dotyczącą zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego. Wykład o zanieczyszczeniu środowiska morskiego, metodach monitoringu plaż oraz największym nowym problemie o niewyobrażalnej skali – mikroplastikach zatytułowany „Ocean w potrzebie – problem morskich śmieci i mikroplastików” umożliwił prześledzenie losów śmieci generowanych zarówno na lądzie, jak i na morzu. Irmina Plichta zaznaczyła, …

Wielki sukces Obrońców Puszczy Białowieskiej

W dniu 6 lipca podczas szczytu w Krakowie, UNESCO wezwało Polskę do natychmiastowego zaprzestania niszczenia Puszczy Białowieskiej. Decyzja ta została uznana za olbrzymie zwycięstwo, będące zwieńczeniem wielomiesięcznych działań na rzecz polskiej przyrody. Praca Obrońców Puszczy obejmowała setki godzin spędzonych na patrolowaniu zagrożonych terenów, opracowywanie raportów, przeprowadzanie spotkań z ekspertami, jak również trwające w Puszczy blokady ciężkiego sprzętu i organizowanie protestów w całej Polsce. Jednak to nie koniec starań. Pozostało dużo do zrobienia, by cała Puszcza została objęta ochroną w ramach parku …

Międzynarodowy Dzień Bez Foliówek 2017

Uznawana za ‘najgroźniejszego morskiego drapieżnika” jednorazowa torebka foliowa jest używana przeciętnie przez 25 minut, natomiast rozkłada się od 100 do 500 lat! Ponad 100 miliardów plastikowych toreb jest używanych rocznie w Europie i kończy na składowiskach, w spalarniach lub jako zanieczyszczenie w środowisku wodnym. Poza szkodą dla środowiska morskiego, produkcja tych worków wymaga milionów baryłek ropy naftowej rocznie, więc wiąże się z wysokimi kosztami. Co więcej, plastikowe torebki, wraz z innymi śmieciami, są …

Przeciwdziałanie płoszeniu ptaków i ssaków morskich w rezerwacie Mewia Łacha

W dniu 12 czerwca 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbyło się pierwsze Spotkanie Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego pn. „Przeciwdziałanie płoszeniu ptaków i ssaków morskich na przykładzie działań prowadzonych w rezerwacie Mewia Łacha”. Organizatorami spotkania byli: Fundacja WWF Polska, Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. prof. Krzysztofa Skóry oraz Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING. Michał Podgórski przybliżył zebranym ssaki morskie występujące …

Minister Szyszko nie respektuje przepisów dot. obszarów chronionych Natura 2000. Chce wprowadzić zmiany, które zaszkodzą polskiej przyrodzie!

Pojawiła się informacja, iż resort środowiska proponuje zmiany nie do przyjęcia. Minister Jan Szyszko chce pozwolić w „szczególnych przypadkach” na odstąpienie od ochrony gatunków lub siedlisk w ramach unijnej sieci Natura 2000, co może skutkować degradacją obecnie istniejących obszarów chronionych oraz spowodować realne zagrożenie dla setek rzadkich gatunków. Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk i koalicji Nauka dla Przyrody uważają, że figurujące już na rządowych stronach internetowych rozporządzenia spowodują fragmentaryzację sieci najcenniejszych obszarów przyrodniczych – unijnej Natury 2000. Obszary te …