Relacja ze spotkania na temat drzew

22 października 2018 w lokalu „Krytyki Politycznej”  w Gdańsku odbyło się spotkanie z Piotrem Tyszko –Chmielowcem  na temat drzew, przyjaciół człowieka, niezbędnych w przyrodzie, zagrożonych cywilizacją. W spotkaniu uczestniczyły dwie przedstawicielki PKE-OWP: Jadwiga Kopeć i Maria Weber Była to jednocześni promocja książki  Petera Wohllabena  „Sekretne życie drzew” „W lesie dzieją się zdumiewające rzeczy. Są tam drzewa, które porozumiewają się ze sobą, drzewa, które z oddaniem troszczą się o swe potomstwo oraz pielęgnują starych …

Razem przeciwko marnowaniu żywności – relacja z konferencji

Przedstawicielka Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Wschodnio-Pomorski – pani Jadwiga Kopeć wzięłą udział w tej konferencji na temat marnowania żywności. Jest to także element  racjonalnej gospodarki zasobami. Na konferencji podano informację, że w skali globalnej marnuje się tyle żywności, że moglibyśmy ją nakarmić wszystkich głodujących. Jest to dla nas szokująca informacja. W Gdyni jest sklepik prowadzony przez NGO  w którym potrzebujący mogą sobie wybrać  za darmo produkty z półek do określonej wartości. Dostawcą …

Relacja z Konferencji w Kaliningradzie

22 marca 2018 w Kaliningradzie odbyło się seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Morza Bałtyckiego: „Regional Seminar devoted to the International Baltic Sea Day: ”Roadmap towards deletion of the remaining HELCOM hotspots: sharing experience and learning from each other” W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników z Rosji, Białorusi, Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii, Litwy i Polski. Również Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski miał tam swoją reprezentację. Organizatorzy stworzyli platformę do dyskusji na temat …

Puszcza Białowieska. Przez stulecia były drzewa….

Spacer po Rezerwacie Byliśmy tam. Podziwialiśmy piękno białowieskiej przyrody. Przemierzyliśmy ścieżkę edukacyjną „Żebra Żubra”. Oglądaliśmy bogactwo i dzikość Puszczy, podporządkowanej jedynie Naturze. Budzi zachwyt jej piękno i atmosfera spokoju. Spokojne życie drzewa od narodzin do śmierci.     Odwiedziliśmy też Obóz Obrońców Puszczy – zespół wspaniałych ludzi, kochających przyrodę, z determinacją chroniących drzewa przed ekspansją leśników. Nasi przyjaciele walcząc z ciężkimi harvesterami, niewielkie mają szanse zwycięstwa. Ale dzięki nim, o tym co się …

Dzień Ryby w Helu

W sobotę 29 lipca odbyła się w Helu impreza poświęcona popularyzacji wiedzy o życiu bałtyckiej flory i fauny. To wydarzenie mające już wieloletnią tradycję, organizowane jest od kilkunastu lat przez placówkę Instytutu Oceanografii UG – Stację Morską im. Prof. Krzysztofa Skóry. To edukacja połączona z zabawą na plaży – budowaniem ryb z piasku, śpiewaniem szanty, smakowaniem potraw rybnych. W tym roku starano się zainteresować wiedzą na temat trzech gatunków ryb, takich jak: okoń, szczupak i certa. Szczegółowy opis znajduje …

Europejska Konferencja Młodych w ECS w Gdańsku

W dniach 23-27.07.2017 w ECS w Gdańsku odbyła się Europejska Konferencja Młodych (European Youth Conference) zorganizowana przy współpracy Heinrich-Boll-Stiftungy w Warszawie, Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oraz Green European Fundation w Brukseli. Konferencja przebiegała pod hasłem: „Regain or Retreat? European Youth in an Age of Uncertainty”, czyli  „Powrócić czy wycofać się? Europejska młodzież w niepewnych czasach”. Wzięli w niej udział reprezentanci 25 państw z całego świata, głównie młodzież, studenci, ale również przedstawiciele licznych organizacji i instytucji. Podczas trzydniowych …

Apel organizacji ekologicznych w sprawie niezależnych sądów

„Dzięki niezależnym sądom, obywatel nie jest bezsilny w sporze z władzami. Dzięki niezależnym sądom, środowisko nie jest bezbronne w starciu z człowiekiem. Nie ma prawidłowej ochrony środowiska bez niezależnych sądów.” możemy przeczytać w artykule na stronie ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. ClinetEarth działająca na rzecz ludzi i środowiska oraz wiele organizacji, instytucji i stowarzyszeń ekologicznych, sprzeciwiają się zmianom ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych, a także poselskiemu projektowi ustawy o Sądzie Najwyższym. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy …

IV Piknik „Wyspa Przyrodników”

W dniu 15.07.2017 na Wyspie Sobieszewskiej odbył się IV Piknik „Wyspa Przyrodników”, którego organizatorami byli: Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING oraz Partnerzy. Podczas kilkugodzinnej imprezy plenerowej w pięknych okolicznościach przyrody na Wyspie Sobieszewskiej można było poznać wiele interesujących instytucji i organizacji oferujących edukację przyrodniczą oraz podejmujących działania na rzecz ochrony środowiska. Wśród nich: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku ze stoiskiem pod hasłem: Drzewa w CENTRUM uwagi. Na piknik przyjechali również przedstawiciele Nadleśnictwa Gdańsk …

Letni kurs Koalicji Czystego Bałtyku (CCB) „Nasz wspólny Bałtyk”

W dniach 3-8 lipca 2017 w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. profesora Krzysztofa Skóry w Helu odbył się letni kurs pod hasłem: Nasz wspólny Bałtyk (Our Common Baltic) organizowany przez Koalicję Czystego Bałtyku (Coalition Clean Baltic, CCB). W trakcie pięciodniowych warsztatów uczestnicy z krajów okołobałtyckich mieli okazję wysłuchać prelekcji traktujących o obecnym stanie Morza Bałtyckiego, jego zanieczyszczeniach niebezpiecznymi substancjami oraz zagrożeniach, jakie one powodują. Ponadto Mikhail Durkin (CCB) przybliżył zebranym obszary działalności organizacji, której …