„Survival Natury – sztuka przetrwania między przemysłem a człowiekiem”

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski realizuje projekt „Survival Natury – sztuka przetrwania między przemysłem a człowiekiem”, dofinansowany w ramach konkursu Busole 2023, ze środków finansowych Baltic Hub. Głównym celem projektu jest inwentaryzacja nadal istniejących na terenie gdańskich dzielnic Przeróbka, Stogi, Krakowiec i Górki Zachodnie walorów cennych przyrodniczo oraz wskazanie możliwości pozytywnego współistnienia przyrody i terenów zurbanizowanych dla dobra ludzi i przemysłu. Obejmuje zagadnienia botaniczne, zoologiczne, ornitologiczne, mykologiczne, entomologiczne. W celu popularyzacji efektów projektu …

Projekty PKE OP

Projekty zrealizowane: Projekt pn. „Deszcz to wiele kropel – codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu” był realizowany przez dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Projekt pn. „Rozwinięcie działalności ”EkoAgory – Pomorskiej Platformy Komunikacji Społecznej” portalu promującego zrównoważony rozwój miast i gmin”, był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie umowy nr WFOŚ/D/367/54/2017 z dnia 1.06.2017 …

Deszcz to wiele kropel – codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu – Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski realizował projekt dofinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zgodnie z założeniami, od 01.05.2019 – 31.03.2020 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki, Wojewódzką i Miejską Biblioteką im. J. Conrada Korzeniowskiego, Pozytywną Szkołą Podstawową, Radą Dzielnicy Kokoszki, Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych i Gdańskimi Wodami. Tak szerokie partnerstwo było wsparciem merytorycznym i pozwoliło na dotarcie do różnorodnych kręgów odbiorców. Wdrażając główną ideę projektu związaną z poszerzeniem wiedzy …

„Plastic Free Ocean – Jak nie utonąć w plastiku” – zaproszenie na warsztat metodą burzy mózgów

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski i Koalicja Czystego Bałtyku – Coalition Clean Baltic zapraszają do udziału w warsztacie metodą burzy mózgów w ramach międzynarodowych debat obywatelskich. Warsztat odbędzie się w celu sformułowania propozycji i wspierania zmian polityki w Regionie Morza Bałtyckiego jako regionu wolnego od tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (Single use plastic SUP). Wypracowane rozwiązania zostaną włączone do rekomendacji dla Komisji Europejskiej oraz Helcom – Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku. Zapraszamy osoby do …

WFOŚiGW „WebBaltica – Inkubator działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Morzu Bałtyckim”-Sprawozdanie z realizacji projektu

Nazwa projektu: WebBaltica – Inkubator działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Morzu Bałtyckim Faza pierwsza – „Prolog” – zbudowanie fundamentów projektu, tworzenie bazy merytorycznej, przygotowanie koncepcji nowych narzędzi edukacyjnych Projekt pn. „WebBaltica – Inkubator działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Morzu Bałtyckim”, był realizowany przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku koszt kwalifikowany zadania: 27 500 PLN dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW …

Close plastic tap – Plastic does not belong to environment!

Zapraszamy na seminarium pt. „Close plastic tap” podczas 10. dorocznego forum strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego 2019. Seminarium jest organizowane przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski. Rejestracja na wydarzenie trwa do 15 maja 2019r. Co roku do mórz UE, w tym do Morza Bałtyckiego, odprowadzane są miliony ton plastiku. Zmniejszenie tego ładunku jest możliwe zarówno dzięki regulacjom UE i rządów krajowych, dobrowolnym działaniom ze strony przemysłu, ale również poprzez zmianę naszego …

Projekt WebBaltica – Inkubator działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Morzu Bałtyckim

Zarys projektu Webbaltica krystalizował się w Polskim Klubie Ekologicznym na przestrzeni lat, kiedy w różnych okolicznościach uświadamialiśmy sobie, że nad Bałtykiem gromadzą się chmury antropopresji powodowanej nieznajomością lub lekceważeniem zasad ochrony przyrody, brakiem kultury obcowania z przyrodą, rosnącą tendencją zaśmiecania, niszczenia roślinności w lasach, rozdeptywania wydm, zagrożenia dla terenów chronionych, w tym objętych Naturą 2000. Geneza pomysłu stworzenia projektu WEBBALTICA, sięga czasów Zielonej Akademii, gdzie wykładowcy, a szczególnie niezapomniany prof. Krzysztof Skóra ze …

Projekt: Rozwinięcie działalności EkoAgory – sprawozdanie

Sprawozdanie z projektu: Rozwinięcie działalności ‘EkoAgory – Pomorskiej Platformy Komunikacji Społecznej’, portalu promującego zrównoważony rozwój miast i gmin

Projekt został  zrealizowany dzięki dofinansowaniu  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie umowy nr WFOŚ/D/367/54/2017 z dnia 1.06.2017 roku, kwota dotacji: 40 000 zł.

                  

Spotkanie ws. projektu Plastic Free Baltic (05.03.2017) Sztokholm

Dnia 5 marca 2017 roku w Sztokholmie zorganizowane zostało spotkanie grupy roboczej pracującej nad nowym projektem CCB (Coalition Clean Baltic) dotyczącym zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego mikroplastikami – „Plastic Free Baltic”. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele większości krajów około bałtyckich w tym: Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Finlandii, Szwecji oraz Polski, łącznie 19 osób. Po przedstawieniu się oraz zaprezentowaniu  dotychczasowej działalności w zakresie  mikroplastików, uczestnicy omówili aktywności podejmowane w ich ojczystych krajach skierowane głównie …