Projekt WebBaltica – Inkubator działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Morzu Bałtyckim

Zarys projektu Webbaltica krystalizował się w Polskim Klubie Ekologicznym na przestrzeni lat, kiedy w różnych okolicznościach uświadamialiśmy sobie, że nad Bałtykiem gromadzą się chmury antropopresji powodowanej nieznajomością lub lekceważeniem zasad ochrony przyrody, brakiem kultury obcowania z przyrodą, rosnącą tendencją zaśmiecania, niszczenia roślinności w lasach, rozdeptywania wydm, zagrożenia dla terenów chronionych, w tym objętych Naturą 2000.

Geneza pomysłu stworzenia projektu WEBBALTICA, sięga czasów Zielonej Akademii, gdzie wykładowcy, a szczególnie niezapomniany prof. Krzysztof Skóra ze Stacji Morskiej na Helu ostrzegali przed nieroztropnym niszczeniem ekosystemów morskich, refulacją piasku, poszerzaniem plaż, umacnianiem brzegów i innymi nieprzemyślanymi inwestycjami techniczno – budowlanymi, związanymi głównie z rozwojem działalności rekreacyjnej.

Projekt „Moja gmina, moje miejsce na ziemi” realizowany w 2014r. na terenie niewielkiej gminy Choczewo dostarczył konkretnych dowodów na potrzebę permanentnej edukacji całego społeczeństwa w kierunku ochrony Bałtyku.

Ten rok to prolog do tworzenia podwalin systemu edukacyjnego o morzu adresowanego do całej zlewni Bałtyku.  Wiemy, że jako jedni z wielu, zajmujemy się tą problematyką i chętnie podejmiemy współpracę. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniami będziemy silniejsi – powiedziała Ewa Podlesińska – koordynatorka projektu Webbaltica

W ramach projektu Webbaltica organizujemy seminaria, debaty i warsztaty dla różnych grup wiekowych. Relację z naszych działań udostępniamy w zakładce Webbaltica na portalu Ekoagora.pl

https://ekoagora.pl/webbaltica/

Stworzyliśmy również profil na facebooku, aby nasi sympatycy mogli na bieżąco obserwować nasze działania.

Projekt pn. „WebBaltica – Inkubator działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Morzu Bałtyckim”, jest realizowany przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku