ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI UWAŻANY JEST OBECNIE ZA NAJWIĘKSZE EKOLOGICZNE ŚWIĘTO NA ŚWIECIE

Idea ochrony Ziemi narodziła się w USA w 1969 roku na konferencji UNESCO, autorem  pomysłu był McConnel.  Pierwszy Dzień Ziemi obchodzono 50 lat temu – 22 kwietnia 1970 roku w Stanach Zjednoczonych, a po 20 latach obchodzono już to święto na całym świecie.

W 2009 roku dzień 22 kwietnia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ zmodyfikowano nieco nazwę, na Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Obydwa terminy używane są równolegle.

Motywem przewodnim Dnia Ziemi jest promowanie postaw ekologicznych, zachęcanie do prowadzenia trybu życia bardziej przyjaznego dla naszej Planety, zmobilizowanie świata do podjęcia bardziej znaczących działań w  celu budowania świadomości o potrzebie współdziałania w kierunku ochrony środowiska naszego życia, podejmowania działań, jednoczących wszystkich, obywateli  świata do stawienia czoła klimatycznemu kryzysowi i wspólnie zaczną działać na rzecz poprawy klimatu. Obchodom każdego Dnia Ziemi towarzyszy zawsze szereg wydarzeń, konferencji, spotkań i akcji, działań edukacyjnych, zachęcających  świat do podjęcia najbardziej znaczących działań.

Areta Szpura, ekologiczna aktywistka i autorka książki „Jak uratować świat? Czyli co dobrego możesz zrobić dla planety” przekonuje, że rewolucja na poziomie makro musi zacząć się od jednostek. Metoda małych kroków zmieniających nasze codzienne nawyki na bardziej ekologiczne, pozwoli w dłuższej perspektywie dostrzec obszary, które możemy znacząco zmienić.

Dzień Ziemi musimy celebrować każdego dnia, szanować to wszystko, co nas otacza, ponieważ nie mamy już czasu, na bezmyślną eksploatację i  niszczenie bogactwa Planety.