Europejska Konferencja Młodych w ECS w Gdańsku

W dniach 23-27.07.2017 w ECS w Gdańsku odbyła się Europejska Konferencja Młodych (European Youth Conference) zorganizowana przy współpracy Heinrich-Boll-Stiftungy w Warszawie, Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oraz Green European Fundation w Brukseli.

Konferencja przebiegała pod hasłem: „Regain or Retreat? European Youth in an Age of Uncertainty”, czyli  „Powrócić czy wycofać się? Europejska młodzież w niepewnych czasach”. Wzięli w niej udział reprezentanci 25 państw z całego świata, głównie młodzież, studenci, ale również przedstawiciele licznych organizacji i instytucji.

Podczas trzydniowych dyskusji ekspertów i warsztatów dla uczestników zostały poruszone następujące tematy: narodowość, globalizacja, kosmopolityzm, bezpieczeństwo, uchodźcy i imigranci. Omówiono również pozytywne wizje w trudnych czasach oraz rolę emocji i konfliktów w drodze do rozwoju. Polska działaczka opozycji w okresie PRL, posłanka na Sejm VIII kadencji – Henryka Krzywonos-Strycharska opowiedziała o realiach strajkujących stoczniowców, przebiegu strajku oraz swoim udziale w tych wydarzeniach.

Zajęcia praktyczne w postaci warsztatów zostały zrealizowane w trzech grupach różniących się tematyką poruszanych zagadnień. Wśród nich znalazły się: edukacja na rzecz aktywizmu ekologicznego, integracja imigrantów w praktyce oraz aspekty społeczne w odniesieniu do życiowych historii i doświadczeń ludzi z całego świata.

Konferencja „Regain or Retreat? European Youth in an Age of Uncertainty”  umożliwiła poznanie odmiennych spojrzeń przedstawicieli zróżnicowanych środowisk na niezwykle istotne w dzisiejszych czasach tematy. Spotkanie zróżnicowanych kultur, opinii, argumentów i koncepcji umożliwiło zrozumienie różnych punktów widzenia, co jest wyjątkowo cenne w procesie kreowania własnego światopoglądu.

Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski reprezentowały: Paulina Kiran i Karolina Osińska.

Więcej informacji, zdjęcia oraz skrót konferencji dzień po dniu znajdą Państwo tutaj i tutaj.