Konferencja „Zainwestuj z zielone!”

W dniu 11.04.2017 roku w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku odbyła się konferencja „Zainwestuj w zielone! Możliwości finansowania projektów środowiskowych i działań na rzecz klimatu w ramach Programu LIFE oraz innych środków Unii Europejskiej”, której organizatorem było Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Zielona Europa-Zróbmy to razem” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Pierwsze dwie prelekcje wygłosił reprezentant Programu LIFE – Carlos De La Paz z Brukseli, który przedstawił założenia oraz działania instrumentu finansowego Unii Europejskiej na rzecz projektów w zakresie ochrony środowiska, jak również zaprezentował przykładowe projekty zrealizowane dzięki wsparciu Programu LIFE w Europie. Wśród nich pojawiły się projekty: POLYMIX, SEDI.PORT.SIL, OPERA, CEDM, MHyBus, czy BIOTTOPE, stawiające za cel podejmowanie działań i opracowywanie nowych technologii zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska.

Aleksandra Korczyńska (Enspirion Sp. z o.o.) oraz Andrzej Letkiewicz (Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego) omówili dobre praktyki zrealizowane dzięki wsparciu Programu  LIFE w województwie pomorskim. P. Korczyńska przytoczyła przykład projektu Energa Living Up, do którego zaangażowano 300 gospodarstw, w których przez okres 18 miesięcy monitorowano zużycie energii elektrycznej przez poszczególne sprzęty oraz w zależności od pory dnia. P. Letkiewicz opowiedział o pilotażowym projekcie BIAS – Informacja o Poziomie Dźwięków Podwodnych w Morzu Bałtyckim.

Magdalena Tryba z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego opowiedziała o możliwościach finansowania projektów lokalnych w oparciu o Program Inwestycyjny Inteligentny Rozwój  z filaru 11 Infrastruktura i Środowisko.

Dobre praktyki w realizacji projektów środowiskowych w województwie pomorskim zaprezentowały Iwona Pabiś-Beszczyńska i Paulina Górska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wśród nich pojawiły się:
– Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego (Fundacja Rozwoju UG)
– Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków Ostoja
– Sztuczne tarliska w Dolinie Słupi (PZPK)
– „Czyste powietrze Pomorza”
– „LED dla szkół”

Z podsumowaniem seminarium oraz wszystkimi prezentacjami można zapoznać się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”: https://pomorskieregion.eu/podsumowanie-spotkania-zainwestuj-w-zielone-moliwoci-finansowania-projektow-rodowiskowych-i-n965