Relacja z konferencji Coalition Clean Baltic – Rostock, Niemcy

W dniach 12 – 14 maja 2017 r. odbyła się doroczna konferencja CCB – Koalicji Czystego Bałtyku w Rostoku. Tematem było łączenie bioróżnorodności i ochrony przyrody Bałtyku i na obszarze zlewni. Poruszono kwestie polityki dotyczącej bioróżnorodności, gospodarki przestrzennej na morzu, gatunków żyjących w wodach słodkich i słonych, rybołówstwa, gatunków inwazyjnych oraz wpływu wielkich inwestycji na przyrodę. Następnie uczestnicy pracowali w 7 tematycznych grupach roboczych.

W kolejnym dniu odbyło się Walne Zgromadzenie CCB, na którym wytyczono nowe kierunki działania w następnych latach.

Zjazd zakończyła wycieczka na mokradła i tereny zalesione w obszarze Rostoku, które od stuleci pełnią istotną funkcję w tkance miasta (były źródłem budulca w epoce statków drewnianych, obecnie są enklawą bioróżnorodności, terenem rekreacji dla mieszkańców).

Podczas dorocznego zjazdu CCB – PKE OWP reprezentowały:

Maria Weber oraz Joanna Lepczak- Michalska