Informacja prasowa ws. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

W dniu 14.03.2017 roku w Brukseli odbyła się sesja plenarna, podczas której Parlament Europejski głosował nad wzmocnieniem prawa dotyczącego odpadów w celu wsparcia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Zatwierdzony tekst obejmuje cele dla recyklingu odpadów komunalnych oraz opakowaniowych, limit dla składowisk, jak również wymóg obowiązkowej selektywnej zbiórki dla głównych strumieni odpadów, w tym odpadów biologicznych, olejowych i tekstylnych. Ponadto w tekście tym wskazano istotę wzrostu wykorzystania instrumentów ekonomicznych, mowa tu o podatkach za składowanie i spalanie oraz o systemach depozyt- zwrot. Zwrócono również uwagę na zasadnicze znaczenie zwiększania przejrzystości w zakresie odkażania niebezpiecznych składników w odpadach.

„Parlament Europejski wysłał jasny komunikat do ministrów środowiska UE. Każda próba rozmycia tego poziomu ambicji zagrażałaby wysiłkom prowadzącym do przejścia do silniejszej i efektywniej korzystającej z zasobów gospodarki dla obywateli Europy.” – powiedział Piotr Barczak, Oficer do spraw polityki odpadowej w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska (EEB).

Informacja prasowa, którą można przeczytać tutaj zawiera linki do godnych uwagi dokumentów: