Spotkanie ws. projektu Plastic Free Baltic (05.03.2017) Sztokholm

Dnia 5 marca 2017 roku w Sztokholmie zorganizowane zostało spotkanie grupy roboczej pracującej nad nowym projektem CCB (Coalition Clean Baltic) dotyczącym zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego mikroplastikami – „Plastic Free Baltic”. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele większości krajów około bałtyckich w tym: Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Finlandii, Szwecji oraz Polski, łącznie 19 osób.

Po przedstawieniu się oraz zaprezentowaniu  dotychczasowej działalności w zakresie  mikroplastików, uczestnicy omówili aktywności podejmowane w ich ojczystych krajach skierowane głównie do lokalnych społeczności.

Strona polska, dzięki działalności Polskiego Klubu Ekologicznego w roku ubiegłym, mogła zaprezentować kurs e-learningowy o odpadach plastikowych w Bałtyku. Szkolenie to było skierowane do mieszkańców Województwa Pomorskiego i przekazywało treści merytoryczne, które pozwalały na  szczegółowe zapoznanie się z tematem zanieczyszczeń mikroplastikami dzięki wiedzy naszych ekspertów.

Drugim, bardzo istotnym elementem spotkania była dyskusja nad planowanym na 2017 rok projektem „Plastic Free Baltic”. Działacze przedstawili swoje inspiracje, koncepcje oraz inicjatywy na realizację konkretnych działań związanych z projektem, które kolejno zostały skonsultowane i omówione z koordynatorem oraz pozostałymi zainteresowanymi. Do zagadnień poruszonych na spotkaniu należało:
– rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej mikroplastików jako składników kosmetyków, tekstyliów i farb
– opracowanie i rozpowszechnianie kursu on-line
– metodologia monitoringu społecznego mikroplastików w rzekach

– edukacja i kampanie informacyjne

Uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić się wiedzą oraz doświadczeniami, jak również usystematyzować i skondensować planowane działania na rok 2017 w ramach projektu „Plastic Free Baltic”. Wszelkie idee, wątpliwości oraz tematy sporne zostały omówione, przedyskutowane i wyjaśnione, czego efektem stał się klarowny obraz sytuacji, dający początek planowaniu strategicznemu.

Z notatką organizatorów na temat spotkania można zapoznać się tutaj:

W tym samym miejscu znajdą Państwo prezentacje uczestników spotkania, jak również informacje na temat monitorowania mikroplastików oraz zbiór raportów dotyczących mikroplastików.

Poniżej fotorelacja ze spotkania w Sztokholmie.