Medal Polskiej Niezapominajki dla Pani Ewy Podlesińskiej!

Medal Polskiej Niezapominajki dla Pani Ewy Podlesińskiej wręczono podczas XXI Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach na spotkaniu zatytułowanym ŚRODOWISKO – DYLEMATY NIE TYLKO LOKALNE „Myśl globalnie działaj lokalnie” – wspomnienia, środowisko teraz, co dalej…?
Nasza Laureatka – Pani Ewa Podlesińska – serdecznie gratulujemy
Ewa Podlesińska  jest aktywnym cztonkiem Polskiego Klubu Ekologicznego od 1987r. Obszarem jej zainteresowania jest edukacja ekologiczna i popularyzacja wiedzy stanie Morza Bałtyckiego. W latach 1992 – 2012 współpracując z Uniwersytetem Gdańskim prowadziła studia podyplomowe „Ekologia, Etyka, Technika” popularnie zwane „Zieloną Akademią”. Projekt był odnawiany co roku pod presją nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Rezultat – to setki wykształconych w tym kierunku osob oraz wydawnictwa zawierające materiały popularyzujące wiedzę o środowisku. „Zielona Akademia” jest jej pomysłem autorskim, do którego opracowywała programy, zapraszając wykładowców z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, a także (wspołpracując z „Keep Sweden Tidy Fundation”) grupą edukatorów ze Szwecji. Dzięki „Zielonej Akademii” powstała lista ekspertów PKE, z których wiedzy korzystamy na co dzień. Kolejnym pomysłem autorskim jest aktualny projekt WebBaltica, którego działanie zakłada na wiele kolejnych lat. Dotychczas zrealizowany został pierwszy etap tego projektu -prolog – sfinansowany przez WFOŚiGW w Gdańsku. W ramach tego projektu przeprowadzono orientacyjne sondaże na temat stanu wiedzy o Bałtyku, zrealizowano interdyscyplinarne bałtyckie seminaria edukacyjne i warsztaty oraz utworzono zakładkę na portalu EkoAgora, ułatwiajacą upowszechnianie wiedzy o Morzu Bałtyckim. W planach zakładka ma za zadanie rozwijać wiedzę o Bałtyku – jego charakterze, biologii, zagrożeniach ekosystemów powodowanych antropopresją. Ewa Podlesińska jako osoba zajmująca się rozwojem edukacji ekologicznej w PKE zainicjowała wraz z gronem przyjacioł obronę Mierzei Wiślanej przed przecięciem jej budową drogi wodnej. Mierzeja Wiślana to jedna z najpiękniejszych na  świecie wg. rankingu portalu National Geografic sprzed kilku lat.
Spotkanie rozpoczęło się od wykładu „30 lat minęło … – wspomnienia z działań Polskiego Klubu Ekologicznego Koła Okręgu Mazowieckiego „Podlasie” w Siedlcach” poprowadzonego przez Panią Barbarę Mileszczyk obecną Prezes Koła. Wspomnieniami z powstania Koła podzielił się z zebranymi Pan Jerzy Wiesław Hęciak jego założyciel.
Następnie Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego Pan Zbigniew Karaczun uhonorował dyplomem członków Koło za popularyzację inicjatyw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Koło Podlasie w Siedlcach obchodzi swoje 30-lecie
Następnie Pan Ryszard Kowalski przestawił osoby, którym wręczono MEDALE POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI. Tegorocznymi laureatami zostali: Ewa Podlesińska, Elżbieta Celińska, Elżbieta Bernard-Rybak, Witold Rzążewski i Marzena Stańska.
Laureaci Polskiej Niezapominajki
„WebBaltika – Zagrożenia dla Bałtyku, Mikroplastiki” to temat kolejnej prelekcji wygłoszonej przez Panie: Ewę Podlesińską i Agnieszkę Fiszkę Borzyszkowską z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Pomorskiego w Gdańsku. Uczestnicy spotkania mieli okazje poszerzyć swoją wiedzę z dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Bałtyku.
Wykład „WebBaltica – Zagrożenia dla Bałtyku, Mikroplastiki”