Odpady plastikowe w Bałtyku – popularyzacja wiedzy o plastikowym potopie i innych zagrożeniach dla różnorodności gatunkowej Morza Bałtyckiego

Antropopresja (niszczenie siedlisk, nadmierna eksploatacja zasobów, inwazje gatunków obcych, oraz zanieczyszczenia i eutrofizacja) jest zagrożeniem dla naturalnej bioróżnorodności Morza Bałtyckiego.

Jak wykazały najnowsze badania wielki wpływ na populacje organizmów żywych mają mikroplastiki, które są wszędzie. Mikroskopijne kawałki tworzyw sztucznych zalewają środowisko. Leżą na plażach, pływają w wodzie, najwięcej jest ich na dnie morskim. Około 80 proc. wszystkich plastikowych odpadów, które trafiają do środowiska naturalnego mają rozmiar nanometryczny.
Mikroplastik może być pochodną rozkładu większych kawałków plastiku, ale znajduje się też w produktach higieny osobistej. Pasty do zębów, dezodoranty, płyny do mycia rąk, środki do makijażu – większość produktów konsumpcyjnych z dodatkiem proszków ma w sobie drobinki plastiku, a oczyszczalnie ścieków nie mają możliwości ich odfiltrowania. Na świecie prowadzone są badania nad powiązaniami między mikroplastikiem a łańcuchem pokarmowym fauny morza i plaż nadmorskich.
Wiedza o wpływie naszych zachowań na stan bioróżnorodności Morza Bałtyckiego jest w społeczeństwie niewielka. Często osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska również nie posiadają wystarczającego przygotowania.

INFORMACJE WSTĘPNE O MIKROPLASTIKU


 

WYKŁADY

wyklad1 wyklad2 wyklad3 wyklad4 wyklad5 wyklad6wykład 7 wykład 8

 

   

 

 

 

 

 

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania: 18500 zł. Kwota dotacji: 15000 zł.
Streszczenia wszystkich wykładów można znaleźć tutaj.