Zrealizowane projekty krótkoterminowe

 • Nadbałtyckie Seminaria Edukacyjne „Baltees“ – polsko-litewski projekt szkoleń animatorów edukacji ekologicznej ( 2007-INTERREG).
 • „Obserwator przyrody“,(1990- 2006) – finansowanie przez WWF.
 • „Zielone Dzieciaki“- (1995-2000) finansowanie przez REC na Europę Wschodnią, WFOŚ w Gdańsku i KZG w Gdyni.
 • „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju“ (2006-2008) – (WWF).
 • Kampania „P-stop“ (2008-2010)finansowany z funduszy UE oraz Uniwersytet w Uppsali.
 • „Program aktywnej Edukacji Obywatelskiej“ – promujący ochronę walorów przyrodniczocennych regionów Polski „Formy ochrony przyrody“ (NFOŚ i GW) – projekt ogólnopolski.
 • „Nietoperz – anioł czy demon? Rola owadożerców w zachowaniu równowagi biologicznej“(NFOŚ i GW) projekt ogólnopolski ZG PKE.
 • Kampania „P-stop“ współfinansowany z funduszy UE
 • „Moja gmina – moje miejsce na Ziemi..“ – (2013-2014) Projekt adresowany do spoleczności lokalnych gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy na rzecz Rozwoju Wsi.
 • WYDAWNICTWA wspólfinansowane przez WFOŚ i GW w Gdańsku, towarzyszące tym działaniom:
  • „Gdański Biuletyn Ekologiczny“,
  • „Pomorski Biuletyn Ekologiczny“,
  • „Zielone Zeszyty“ – wydawnictwa Zielonej Akademii,
  • „EkoLogic“- seria: „Edukacja ekologiczna“, „Zielona alternatywa“, „Cztery pory roku“, „Kręci się kręci koło“