Zrealizowane projekty wieloletnie

 • „Obserwator przyrody“(1990- 2006) – (finansow. WWF w Szwecji).
 • „Zielona Akademia – Studia Podyplomowe Ekologia-Etyka-Technika“ (1993-2012) – współpraca Uniwerytet Gdański. Wspólfinansowanie WFOŚ I GW w Gdańsku
 • „Ekozespoły“(1993-2000) finansowanie„Partnerstwo dla środowiska”, GAP Europa Wschodnia, Urząd Miasta Gdyni, WFOŚ w Gdańsku.
 • „Zielone Dzieciaki“- (1995-2000) finansowanie przez REC na Europę Wschodnią, WFOŚ w Gdańsku i KZG w Gdyni..
 • „EkoLogik – nauczanie dla zrównoważonego rozwoju“ (1997-2002) polsko-szwedzki projekt aktywizująctch zajęć warsztatowych realizowany w Zielonej Akademii (WFOŚ I GW w Gdańsku).
 • „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju“(2006-2008) (finan.WWF)
 • Kampania „P-stop“(2008-2010)fundusze UE, Uniwersytet w Uppsali.
 • „Gdański Rowerowy Projekt Inwestycyjno-Promocyjny“ (2002-2006) – PKE jako jeden z twórców modelowego i pionierskiego projektu dla Gdańska, na który pozyskano milion dolarów z Global Environment Facility (Globalny Fundusz Środowiska, GEF)
 • „Pomorskie Sympozja Ekologiczne“ – (od 2006 do 2009) – projekt edukacyjny dla m ieszkańców regionu (WFOŚ i GW w Gdańsku),
 • „Społeczna koncepcja zagospodarowania zachodniej części Pasa Nadmorskiego w Gdańsku“ w 2008-2011 (WFOŚ i GW w Gdańsku) Obecnie kontynuacja uczestnictwa w planowaniu przestrzennym obszarów nadmorskich.
 • „Zrównoważony rozwój gmin“ (2010-2013) – działania konsultacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i zwiększenia udziału społeczeństwa w planowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów nadmorskich, w tym projekt zagospodarowania Pasa Nadmorskiego w Gdańsku (WFOŚ i GW w Gdańsku).