Pożegnanie Iwony Beszczyńskiej

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 29.11.2020 zmarła nasza koleżanka

Iwona Beszczyńska

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, gdzie od wielu lat pracowała, zajmowała się edukacją ekologiczną i ochroną przyrody. Była jedną z nas, ludzi chroniących środowisko. Współpracowaliśmy od dawna kierowani potrzebą szerzenia wiedzy o świecie przyrody wspólnie realizowaliśmy edukacyjno-przyrodnicze projekty.

Żegnamy cię Iwono z wielkim smutkiem, byłaś dobrą koleżanką, przyjazną, życzliwą, zawsze gotową spieszyć z pomocą. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało,  odeszłaś tak niespodziewanie, a przecież jeszcze tyle wspólnych działań było przed nami…

Składamy wyrazy współczucia całej Rodzinie.

Polski Klub Ekologiczny