Relacja z Konferencji w Kaliningradzie

22 marca 2018 w Kaliningradzie odbyło się seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Morza Bałtyckiego: „Regional Seminar devoted to the International Baltic Sea Day: ”Roadmap towards deletion of the remaining HELCOM hotspots: sharing experience and learning from each other”

W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników z Rosji, Białorusi, Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii, Litwy i Polski. Również Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski miał tam swoją reprezentację.

Organizatorzy stworzyli platformę do dyskusji na temat doświadczeń wszystkich krajów zlewni Morza Bałtyckiego, omawiano nowe perspektywy dla zintegrowanych obszarów rolniczych i poruszono kwestię opracowania koncepcji Zielonego Finansowania dla regionu Morza Bałtyckiego.

Następnego dnia  organizatorzy pokazali uczestnikom dobre przykłady dbałości o czystość wody Bałtyku: zaprosili do uruchomionej przed 2,5 rokiem oczyszczalni ścieków dla Kaliningradu oraz do największego w Europie zakładu przetwórstwa soi Grupy Sodrugestwo.

Prezentacje z konferencji umieszczone są na stronie internetowej organizacji Coalition Clean Baltic.