Projekt: Rozwinięcie działalności EkoAgory – sprawozdanie

Sprawozdanie z projektu: Rozwinięcie działalności ‘EkoAgory – Pomorskiej Platformy Komunikacji Społecznej’, portalu promującego zrównoważony rozwój miast i gmin

Projekt został  zrealizowany dzięki dofinansowaniu  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie umowy nr WFOŚ/D/367/54/2017 z dnia 1.06.2017 roku, kwota dotacji: 40 000 zł.