Deszcz to wiele kropel – codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu – Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski realizował projekt dofinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zgodnie z założeniami, od 01.05.2019 – 31.03.2020 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki, Wojewódzką i Miejską Biblioteką im. J. Conrada Korzeniowskiego, Pozytywną Szkołą Podstawową, Radą Dzielnicy Kokoszki, Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych i Gdańskimi Wodami. Tak szerokie partnerstwo było wsparciem merytorycznym i pozwoliło na dotarcie do różnorodnych kręgów odbiorców. Wdrażając główną ideę projektu związaną z poszerzeniem wiedzy …

WFOŚiGW „WebBaltica – Inkubator działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Morzu Bałtyckim”-Sprawozdanie z realizacji projektu

Nazwa projektu: WebBaltica – Inkubator działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Morzu Bałtyckim Faza pierwsza – „Prolog” – zbudowanie fundamentów projektu, tworzenie bazy merytorycznej, przygotowanie koncepcji nowych narzędzi edukacyjnych Projekt pn. „WebBaltica – Inkubator działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Morzu Bałtyckim”, był realizowany przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku koszt kwalifikowany zadania: 27 500 PLN dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW …

Projekt: Rozwinięcie działalności EkoAgory – sprawozdanie

Sprawozdanie z projektu: Rozwinięcie działalności ‘EkoAgory – Pomorskiej Platformy Komunikacji Społecznej’, portalu promującego zrównoważony rozwój miast i gmin

Projekt został  zrealizowany dzięki dofinansowaniu  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie umowy nr WFOŚ/D/367/54/2017 z dnia 1.06.2017 roku, kwota dotacji: 40 000 zł.