Deszcz to wiele kropel – codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu – Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski realizował projekt dofinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zgodnie z założeniami, od 01.05.2019 – 31.03.2020 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki, Wojewódzką i Miejską Biblioteką im. J. Conrada Korzeniowskiego, Pozytywną Szkołą Podstawową, Radą Dzielnicy Kokoszki, Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych i Gdańskimi Wodami. Tak szerokie partnerstwo było wsparciem merytorycznym i pozwoliło na dotarcie do różnorodnych kręgów odbiorców.

Wdrażając główną ideę projektu związaną z poszerzeniem wiedzy przyrodniczej i środowiskowej o najbliższym otoczeniu, na szczególnie wrażliwym obszarze, na styku terenów zurbanizowanych (przestrzenie mieszkalne i przemysłowe) i obszaru chronionego krajobrazu zrealizowano 9 warsztatów terenowych i 3 stacjonarne. Dzięki poszerzeniu wiedzy w ramach dwóch modułów związanych z ochroną bioróżnorodności i przeciwdziałania skutkom zmian klimatu oraz zrozumieniu działających w środowisku mechanizmów łatwiej będzie bardziej bezkolizyjnie współistnieć na styku człowiek-przyroda.

Zachęcamy do sprawozdania merytorycznego projektu:

Sprawozdanie Merytoryczne PKE OP Deszcz to wiele kropel

Nazwa zadania: Deszcz to wiele kropel – codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu

numer umowy WFOŚ/D/367/3772/2019

Koszt kwalifikowany –  25 636,21 zł
Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku –  14 986, 91 zł

Link do zakładki Deszcz to wiele kropel – codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu na portalu EkoAgora