Postulaty do władz miasta na rzecz ochrony klimatu w Gdańsku

Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski skierował 9 postulatów do władz miasta na rzecz ochrony klimatu w Gdańsku: W związku z prognozami podniesienia poziomu morza i zagrożeniem sztormowym nie lokalizować kolejnych osiedli mieszkaniowych w pobliżu brzegu morza, szczególnie w zachodniej części Pasa Nadmorskiego. Dbać o stan przyrody szczególnie w zachodniej części Pasa Nadmorskiego jako naturalnej ochrony przed zagrożeniem od strony morza dla wielkich osiedli mieszkaniowych na południowy –wschód od ulicy Czarny Dwór, Dąbrowszczaków. …

Protest przeciwko decyzji rządu o masowym wyniszczaniu populacji dzików w Polsce

Jesteśmy oburzeni porozumieniem między Ministerstwem Środowiska, Polskim Związkiem Łowieckim i Głównym Lekarzem Weterynarii w sprawie zmasowanego i wielkoobszarowego polowania na dziki*.Popieramy protesty naukowców, intelektualistów i wszystkich ludzi przeciwnych decyzji Ministra Środowiska o masowym wyniszczaniu populacji dzików w Polsce pod pretekstem likwidacji ognisk afrykańskiego pomoru świń. Apelujemy do rządu – rezygnujcie z zabijania tych pożytecznych zwierząt! Powołajcie zespół niezależnych ekspertów do sprawy wygaszenia wirusa ASF w Polsce! Dziki mimo, że chorują na ASF nie …

List do Ministra Tchórzewskiego w sprawie propozycji dotyczących energetycznego wykorzystania odpadów

Polski Klub Ekologiczny, wraz z wieloma organizacjami pro-środowiskowymi,  skierował do  Ministra Tchórzewskiego apel  w sprawie propozycji dotyczących energetycznego wykorzystania odpadów. Zachęcamy do zapoznania się z treścią apelu. List otwarty do ministra Tchórzewskiego

Stanowisko skierowane do HELCOM w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej

Z inicjatywy Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Wschodnio-Pomorski, Koalicja Czystego Bałtyku (CCB) przygotowała na październikowe posiedzenie grupy roboczej Środowisko i Ochrona Przyrody HELCOM swoje stanowisko dot. projektu budowy kanału przez Mierzeje Wiślaną, w którym wykazuje, że podjęcie tej inwestycji byłoby złamaniem wielu rekomendacji HELCOM i występuje, aby HELCOM nalegał na Rząd Polski o powtórne rozważenie planu budowy kanału w świetle znacznych skutków, jakie budowa może odnieść na środowisko. Link do dokumentu: https://goo.gl/zrFJVS Stanowisko skierowane …

NGO dot. wdrożenia Porozumienia Paryskiego

Wspólne stanowisko organizacji pozarządowych z Europy Środkowej i Wschodniej dotyczące wdrożenia Porozumienia Paryskiego 4 listopada 2016 roku My, organizacje pozarządowe z Europy Środkowej i Wschodniej oraz z innych krajów sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego, przyjmujemy z zadowoleniem jego wejście w życie i wzywamy europejskich przywódców do podjęcia wszelkich działań niezbędnych w celu wdrożenia tej historycznej umowy.  Wdrożenie porozumienia klimatycznego, które wchodzi w życie 4 listopada, mającego na celu ograniczenie wzrostu średniej światowej temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza powinno być priorytetem …

Wnioski do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Gdańsku

Do SUiKZP kierujemy wnioski wynikające z tego stanowiska. Jako nadrzędny w przygotowywanym dokumencie należy przyjąć kierunek zrównoważonego rozwoju ze szczególnym  uwzględnieniem  ochrony zasobów naturalnych. W planach  rozwoju miasta przyjąć priorytet człowieka przed samochodem. W planach rozwoju komunikacji drogowej dążyć do ograniczenia lub wykluczenia tranzytu przez tereny miejskie ,a w szczególności tereny nadmorskie. Należy odejść od lansowania realizacji Drogi Zielonej w odcinku nadmorskim od al. Hallera do ul. Pomorskiej jako części ramy komunikacyjnej Gdańska, …

Stanowisko w sprawie spalarni odpadów w Gdańsku

Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie spalarni odpadów w Gdańsku- wnioski do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Gdańsku 1.Uznając, że mimo stosowania podstawowych zasad polityki UE w gospodarce odpadami z uwzględnieniem odpowiedniej hierarchii postępowania (redukować, wykorzystywać ponownie, poddawać recyklingowi, odzyskiwać surowce), pozostaje frakcja odpadów suchych, wysokokalorycznych  nienadających się do wykorzystania w procesie recyklingu, a  nadających się do spalenia (odzysk energii). Mamy jednak zastrzeżenia do natychmiastowego przesądzenia realizacji spalarni w Gdańsku –Szadółkach, …

Stanowisko w sprawie Drogi Zielonej

Stanowisko  w sprawie rozwiązań komunikacyjnych między tunelem pod Martwą Wisłą  a ul. Spacerową w Gdańsku (opublikowane 15.06.2016r.) Polski Klub Ekologiczny i niżej podpisane organizacje pozarządowe z zainteresowaniem śledzą obraz mobilności na dolnym tarasie Gdańska. W związku z rozpoczęciem prac nad Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gdańska, przygotowywaniem wniosku o finansowanie inwestycji drogowych z funduszy UE i przystąpieniem do formułowania planów inwestycyjnych Gdańska na przyszłość, apelujemy o korektę stanowiska władz Miasta w sprawie tzw. …

Stanowisko w sprawie łowiectwa w Polsce

Wraz z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianach w prawie łowieckim, wracają pytania dotyczące roli Polskiego Związku Łowieckiego – czy jego działania stanowią dbałość o przyrodę i dzikie zwierzęta, czy to jedynie sposób na legalizację zabijania tych zwierząt…. ( red.) „Ochrona zwierząt poprzez strzelanie jest tak samo nieprzekonująca, jak ochrona lasu poprzez rąbanie” – prof. Ewa Symonides (Uniwersytet Warszawski, członek Komitetu Ochrony Przyrody PAN) „Czwartego lipca 2016 r. 20 organizacji przyrodniczych i …

Stanowisko w sprawie Nowej Politechnicznej

PKE-OWP został poproszony przez zainteresowane grupy mieszkańców Gdańska o zajęcie stanowiska w sprawie kontrowersyjnego przebiegu planowanej ul. Nowej Politechnicznej (nazywanej  również GPW). PKE-OWP, jako organizacja dbająca o wdrażanie rozwoju zrównoważonego, stoi na stanowisku, że nie można w sposób zadawalający rozwiązać żadnego wycinkowego problemu miasta, bez myślenia kompleksowego i długofalowego. Dotyczy to również przedmiotowej trasy. PKE-OWP uważa, że Gdańsk, Gdynia i Sopot powinny przedstawić kompleksową i spójną strategię rozwoju komunikacji zbiorowej miast aglomeracji gdańskiej. …