Protest przeciwko decyzji rządu o masowym wyniszczaniu populacji dzików w Polsce

Jesteśmy oburzeni porozumieniem między Ministerstwem Środowiska, Polskim Związkiem Łowieckim i Głównym Lekarzem Weterynarii w sprawie zmasowanego i wielkoobszarowego polowania na dziki*.Popieramy protesty naukowców, intelektualistów i wszystkich ludzi przeciwnych decyzji Ministra Środowiska o masowym wyniszczaniu populacji dzików w Polsce pod pretekstem likwidacji ognisk afrykańskiego pomoru świń. Apelujemy do rządu – rezygnujcie z zabijania tych pożytecznych zwierząt! Powołajcie zespół niezależnych ekspertów do sprawy wygaszenia wirusa ASF w Polsce! Dziki mimo, że chorują na ASF nie …

List do Ministra Tchórzewskiego w sprawie propozycji dotyczących energetycznego wykorzystania odpadów

Polski Klub Ekologiczny, wraz z wieloma organizacjami pro-środowiskowymi,  skierował do  Ministra Tchórzewskiego apel  w sprawie propozycji dotyczących energetycznego wykorzystania odpadów. Zachęcamy do zapoznania się z treścią apelu. List otwarty do ministra Tchórzewskiego

Stanowisko skierowane do HELCOM w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej

Z inicjatywy Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Wschodnio-Pomorski, Koalicja Czystego Bałtyku (CCB) przygotowała na październikowe posiedzenie grupy roboczej Środowisko i Ochrona Przyrody HELCOM swoje stanowisko dot. projektu budowy kanału przez Mierzeje Wiślaną, w którym wykazuje, że podjęcie tej inwestycji byłoby złamaniem wielu rekomendacji HELCOM i występuje, aby HELCOM nalegał na Rząd Polski o powtórne rozważenie planu budowy kanału w świetle znacznych skutków, jakie budowa może odnieść na środowisko. Link do dokumentu: https://goo.gl/zrFJVS Stanowisko skierowane …

NGO dot. wdrożenia Porozumienia Paryskiego

Wspólne stanowisko organizacji pozarządowych z Europy Środkowej i Wschodniej dotyczące wdrożenia Porozumienia Paryskiego 4 listopada 2016 roku My, organizacje pozarządowe z Europy Środkowej i Wschodniej oraz z innych krajów sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego, przyjmujemy z zadowoleniem jego wejście w życie i wzywamy europejskich przywódców do podjęcia wszelkich działań niezbędnych w celu wdrożenia tej historycznej umowy.  Wdrożenie porozumienia klimatycznego, które wchodzi w życie 4 listopada, mającego na celu ograniczenie wzrostu średniej światowej temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza powinno być priorytetem …

Wnioski do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Gdańsku

Do SUiKZP kierujemy wnioski wynikające z tego stanowiska. Jako nadrzędny w przygotowywanym dokumencie należy przyjąć kierunek zrównoważonego rozwoju ze szczególnym  uwzględnieniem  ochrony zasobów naturalnych. W planach  rozwoju miasta przyjąć priorytet człowieka przed samochodem. W planach rozwoju komunikacji drogowej dążyć do ograniczenia lub wykluczenia tranzytu przez tereny miejskie ,a w szczególności tereny nadmorskie. Należy odejść od lansowania realizacji Drogi Zielonej w odcinku nadmorskim od al. Hallera do ul. Pomorskiej jako części ramy komunikacyjnej Gdańska, …

Stanowisko w sprawie spalarni odpadów w Gdańsku

Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie spalarni odpadów w Gdańsku- wnioski do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Gdańsku 1.Uznając, że mimo stosowania podstawowych zasad polityki UE w gospodarce odpadami z uwzględnieniem odpowiedniej hierarchii postępowania (redukować, wykorzystywać ponownie, poddawać recyklingowi, odzyskiwać surowce), pozostaje frakcja odpadów suchych, wysokokalorycznych  nienadających się do wykorzystania w procesie recyklingu, a  nadających się do spalenia (odzysk energii). Mamy jednak zastrzeżenia do natychmiastowego przesądzenia realizacji spalarni w Gdańsku –Szadółkach, …

Stanowisko w sprawie Drogi Zielonej

Stanowisko  w sprawie rozwiązań komunikacyjnych między tunelem pod Martwą Wisłą  a ul. Spacerową w Gdańsku (opublikowane 15.06.2016r.) Polski Klub Ekologiczny i niżej podpisane organizacje pozarządowe z zainteresowaniem śledzą obraz mobilności na dolnym tarasie Gdańska. W związku z rozpoczęciem prac nad Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gdańska, przygotowywaniem wniosku o finansowanie inwestycji drogowych z funduszy UE i przystąpieniem do formułowania planów inwestycyjnych Gdańska na przyszłość, apelujemy o korektę stanowiska władz Miasta w sprawie tzw. …

Stanowisko w sprawie łowiectwa w Polsce

Wraz z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianach w prawie łowieckim, wracają pytania dotyczące roli Polskiego Związku Łowieckiego – czy jego działania stanowią dbałość o przyrodę i dzikie zwierzęta, czy to jedynie sposób na legalizację zabijania tych zwierząt…. ( red.) „Ochrona zwierząt poprzez strzelanie jest tak samo nieprzekonująca, jak ochrona lasu poprzez rąbanie” – prof. Ewa Symonides (Uniwersytet Warszawski, członek Komitetu Ochrony Przyrody PAN) „Czwartego lipca 2016 r. 20 organizacji przyrodniczych i …

Stanowisko w sprawie Nowej Politechnicznej

PKE-OWP został poproszony przez zainteresowane grupy mieszkańców Gdańska o zajęcie stanowiska w sprawie kontrowersyjnego przebiegu planowanej ul. Nowej Politechnicznej (nazywanej  również GPW). PKE-OWP, jako organizacja dbająca o wdrażanie rozwoju zrównoważonego, stoi na stanowisku, że nie można w sposób zadawalający rozwiązać żadnego wycinkowego problemu miasta, bez myślenia kompleksowego i długofalowego. Dotyczy to również przedmiotowej trasy. PKE-OWP uważa, że Gdańsk, Gdynia i Sopot powinny przedstawić kompleksową i spójną strategię rozwoju komunikacji zbiorowej miast aglomeracji gdańskiej. …

Przekop Mierzei Wiślanej

Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie programu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” poparte poprzez kluczowe organizacje ekologiczne: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Federacja Zielonych GAJA, Fundacja EkoRozwoju, GREENPEACE, Fundacja Instytut na rzecz ekorozwoju, Klub Gaja, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING, Fundacja MARE, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polski Klub Ekologiczny, Społeczny Instytut Ekologiczny, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Fundacja Strefa Zieleni, Towarzystwo na rzecz Ziemi (TnZ), Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Fundacja Zielony Instytut. I. Wprowadzenie 1. …