Przekop Mierzei Wiślanej

Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie programu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” poparte poprzez kluczowe organizacje ekologiczne: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Federacja Zielonych GAJA, Fundacja EkoRozwoju, GREENPEACE, Fundacja Instytut na rzecz ekorozwoju, Klub Gaja, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING, Fundacja MARE, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polski Klub Ekologiczny, Społeczny Instytut Ekologiczny, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Fundacja Strefa Zieleni, Towarzystwo na rzecz Ziemi (TnZ), Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Fundacja Zielony Instytut. I. Wprowadzenie 1. …

Stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej

Stanowisko PKE OWP opracował dr Michał Buliński – Ekspert Polskiego Klubu Ekologicznego Puszcza Białowieska jest ostoją wysokiej wartości ekosystemów leśnych. Od roku 2010 Puszcza Białowieska należy do spisu ostoi ptakówIBA prowadzonego przezBirdLife International oraz znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dlatego powinno się przestać myśleć o niej w kategoriach gospodarczych, a zacząć cenić jak sanktuarium przyrody. Objęcie puszczy właściwą ochroną jest konieczne, ale wymaga to opracowania szerokiego programu zasad opieki nad nią …

Apel o zmianę ustawy dotyczącej wycinki drzew

Polski Klub Ekologiczny apeluje o wycofanie się Pana Ministra z decyzji o nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z dnia 1 stycznia 2017 r. Jesteśmy organizacją, która w oparciu o konstytucyjny zapis o zrównoważonym rozwoju, od przeszło trzydziestu lat realizuje swoją misję reprezentując interes społeczny w zakresie ochrony stanu środowiska, ochrony przyrody, a co za tym idzie – ochrony życia i zdrowia człowieka.  To daje nam legitymację, aby oczekiwać od Rządu natychmiastowego działania w …