Stanowisko w sprawie spalarni odpadów w Gdańsku

Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie spalarni odpadów w Gdańsku-

wnioski do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Gdańsku

1.Uznając, że mimo stosowania podstawowych zasad polityki UE w gospodarce odpadami z uwzględnieniem odpowiedniej hierarchii postępowania (redukować, wykorzystywać ponownie, poddawać recyklingowi, odzyskiwać surowce), pozostaje frakcja odpadów suchych, wysokokalorycznych  nienadających się do wykorzystania w procesie recyklingu, a  nadających się do spalenia (odzysk energii). Mamy jednak zastrzeżenia do natychmiastowego przesądzenia realizacji spalarni w Gdańsku –Szadółkach, przede wszystkim ze względów ekonomicznych.

2. Z załączonych materiałów analitycznych bazujących na oficjalnych dokumentach wynika, że w Polsce może powstać zbyt duża liczba spalarni odpadów – inwestycji wspomaganych finansowo przez UE. Obawiamy się, że może to wpłynąć na ograniczenie działań w zakresie opracowywania i wdrażania programów znajdujących się wyżej w hierarchii postępowania z odpadami takich jak zapobieganie powstawania odpadów czy odzysku surowców (nie tylko energii).

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami w Polsce wytwarzamy ok. 12mln Mg/rok odpadów, z czego do spalenia pozostaje ok. 1,8 mln mg/rok. W toku realizacji jest 6 spalarni o mocy przerobowej ponad 1 mln Mg/rok, w stadium przygotowania do budowy jest 13 dalszych spalarni o przepustowości 1,5 mln Mg/rok, a więc razem zapotrzebowanie na frakcję energetyczną w postaci odpadów może przekroczyć  ilość wytwarzaną w Polsce.

3. Oprócz budowanych spalarni potencjał utylizacji odpadów w procesie termicznym mają działające cementownie.

4. Budowane spalarnie są zlokalizowane w stosunkowo niewielkiej odległości od Gdańska – Bydgoszcz, Poznań, Konin, dalej Szczecin czy Białystok. Warto poczekać do czasu ich uruchomienia  – rok 2015-2016, i zamiast budować nową przewymiarowaną spalarnię i zabiegać o odpady z zagranicy (tak jak to pokazują doświadczenia w Szwecji i Niemczech), utylizować odpady w obiektach, które mogą mieć problemy z pozyskaniem odpowiedniej ilości surowca.

5. Lokalizacja naszej spalarni przy ZUT w Szadółkach nie jest korzystna, brak tam wody i odbiornika ciepła. Gdańska elektrociepłownia, poza sezonem zimowym dysponuje nadmiarem ciepła.

Bardziej korzystnym rozwiązaniem, niż budowa spalarni w Gdańsku, jest wytwarzanie paliwa z odpadów tzw RDF i poszukiwanie partnerów do jego zagospodarowania.

W imieniu Zarządu PKE-OWP: Jadwiga Kopeć –wiceprezes, dr inż.arch.Tomasz Rozwadowski –prezes, dr .hab. inż arch. Aleksandra Sas-Bojarska –  prof. PG- wiceprezes, mgr inż. Jadwiga Kopeć –wiceprezes, dr inż. Jerzy Wojtkowiak -sekretarz, mgr Maria Weber skarbnik, mgr Joanna Lepczak –Michalska –członek zarządu, dr  hab. Ewa Siedlecka – prof. UG- członek zarządu