Relacja z wykładu „Mniej znaczy więcej”

23 października  odbył się wykład połączony z debatą pt. Mniej znaczy więcej”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio Pomorski i Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Tygodnia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Wykład rozpoczął się wprowadzeniem koordynatora projektu – Agnieszki Fiszka Borzyszkowskiej i przedstawieniem obecnych członków Polskiego Klubu Ekologicznego. Wykład oraz dyskusję na temat GOZ prowadziły dr Barbara Kijewska i dr hab. Sylwia Mrozowska – z Instytutu Politologii UG, ekspertki PKE OWP. Szczególny nacisk został położony na zrównoważona konsumpcję, codzienne zachowania i wybory. Naszym celem było kształtowanie trwałych nawyków wpisanych w ideę GOZ przyczyniających się do dbałości o stan środowiska, a także złagodzenie problemu antropopresji, podnoszenie świadomości ekologicznej.

Relacja fotograficzna, oraz szerszy opis na stronie Ekoagora.pl, zapraszamy:

Mniej znaczy więcej