Zielone Zeszyty, Moja Gmina – Moje Miejsce na Ziemi

Choczewo, Gniewino, Krokowa – trzy sąsiadujące i zaprzyjaźnione ze sobą gminy stoją przed dylematem wyboru dalszej drogi rozwoju. Zbliża się czas tworzenia nowych strategii na kolejne lata. Problemy, z którymi borykają się mieszkańcy stały się inspiracją do realizacji projektu Moja gmina, moje miejsce na Ziemi. Adresatami projektu są osoby mieszkające tu na stałe i przybysze – turyści, wczasowicze okresowo korzystający z uroków Ziemi Kaszubskiej. Pobierz Zielone Zeszyty

Zrównoważony rozwój – Konstytucyjne prawo i obowiązek: Michał Buliński

Zrównoważony rozwój – konstytucyjne prawo i obowiązek W konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zawarty jest zapis, zobowiązujący do realizacji w naszej Ojczyźnie zrównoważonego rozwoju, dającego możliwość zarówno zapewnienia dalszego rozwoju kraju, jak również zachowania dla przyszłych pokoleń zasobów i wartości środowiska przyrodniczego. W prezentacji przypomniano definicję zrównoważonego rozwoju, jego znaczenie dla świata i poszczególnych państw i społeczeństw. Wskazano, jakie są główne filary realizacji zrównoważonego rozwoju. Skupiono się na jednym z nich – zachowaniu różnorodności biologicznej, …

Aktualne misje gmin: materiały zebrane, Ewa Podlesińska

CHOCZEWO Nadmorska Gmina Choczewo – bogata, bezpieczna, czerpiąca swoje dochody z turystyki i produkcji zdrowej żywności, kultywująca i tworząca własne tradycje. KROKOWA Gmina Krokowa to nowoczesne, europejskie centrum turystyczno – kulturalne Pomorza, wykorzystujące rentę położenia, atrakcyjne miejsce do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, dbające we współpracy z otoczeniem o walory środowiska przyrodniczego i antropogenicznego. GNIEWINO Gniewino – gminą rozwijającego się nowoczesnego przemysłu i efektywnego rolnictwa – dbającą o mieszkańców, przyjazną dla inwestorów i …

Wszystko o strategii rozwoju gmin: Sylwia Mrozowska

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowi, że prowadzą ją: Rada Ministrów, samorząd województwa, samorząd powiatowy i gminny na podstawie strategii rozwoju w ramach kompetencji jednostek samorządu terytorialnego przy pomocy programów służących osiąganiu celów strategicznych z wykorzystaniem środków publicznych. Gminy poprzez strategie formułują cele i uwarunkowania rozwoju w perspektywie długookresowej (10-15 lat) w celu racjonalnego organizowania swojego działania w przyszłości. W centrum strategii rozwoju gmin znajdują się te działania, które władza lokalna może …

Podsumowanie debat o rozwoju: Ewa Podlesińska, Barbara Kijewska

Nasza Gmina to miejsce, w którym żyjemy. Każda gmina powinna mieć swoją misję i strategię rozwoju, współtworzoną i akceptowaną przez społeczność lokalną. Gmina jest dobrem wspólnym. Zmotywowani wspólną wizją mieszkańcy mogą wnieść dużo pozytywnej energii do realizacji strategii pod warunkiem, że będą identyfikować się z celami. W przeciwnym wypadku, mogą budować trudne do pokonania bariery lub pozostać bierni.   Dobre zarządzanie gminą powinno tworzyć przestrzeń negocjacji, określać perspektywy rozwoju i poważnie traktować udział społeczny …

Społeczeństwo obywatelskie – zebrane zagadnienia do dyskusji nad opracowaniem strategii: Ewa Podlesińska

Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo demokratyczne, takie, w którym mieszkańcy są aktywni, odpowiedzialni i mają umiejętność samoorganizacji i świadomie uczestniczą w życiu publicznym. Udział społeczności lokalnych w procesie tworzenia zrównoważonego rozwoju jest niezbędny. Niestety badania wykazują, że nie jesteśmy specjalnie zainteresowani angażowaniem się w sprawy lokalne, a obecnie proces ten zamiast rosnąć, spada. Poszukujemy odpowiedzi na pytania:  Jakie są przyczyny spadku aktywności?  W jaki sposób uświadamiać potrzebę aktywizacji społeczności gmin?  Jak …

Podstawy komunikacji – jak słuchać urzędników i ekspertów, żeby zrozumieć: Marzenna Nowakowska, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Cele komunikacji społecznej: rozpowszechnianie określonej wiedzy, zmiana modelu zachowań, zaangażowanie społeczeństwa w przebieg jakiegoś procesu, doskonalenie procesu poprzez współpracę z rożnymi grupami interesu, zapewnienie przejrzystości procesu i zaufania do jego potrzeby i skuteczności, uniknięcie konfliktów, a w ich rezultacie, protestów wynikających z niewiedzy o procesie, zmiana nastawienia do realizatora przedsięwzięcia (np. władz publicznych, organizacji ekologicznych), budowanie pozytywnego wizerunku organizatora przedsięwzięcia uniknięcie konfliktów, a w ich rezultacie, protestów wynikających z niewiedzy o procesie, zmiana …

Dlaczego warto rozmawiać – o znaczeniu komunikacji we wspólnocie lokalnej: dr Barbara Kijewska, UG

Fundamentalne, konstytucyjne prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji stanowi podstawę demokratycznych i sprawiedliwych rządów. Każdy ma równe prawo do wyrażania swoich opinii i prezentowania ich. Jednakże przywilej ten, oczywisty dla współczesnych demokracji, jest w dziejach ludzkości świeżym prawem. Do dziś w zamkniętych systemach politycznych (Korea Północna, Białoruś) wszelkie przejawy wolności wypowiedzi są surowo karane a inwencja obywatelska jest krwawo tłumiona. Prawo i przywilej komunikowania, dzięki któremu wrastamy we wspólnotę i wyrażamy swoje przekonania …