To już 52. rocznica powołania Uniwersytetu Gdańskiego. Relacja ze święta UG

To był wspaniały koncert!!!

To był pierwszy koncert Młodego Zespołu Studia Wokalnego UG!!!

Uroczystość 52 urodzin Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowało Akademickie Centrum Kultury „Alternator” – animator kulturalnego życia uczelni. Wykonawcą koncertu był młody, niezwykle kreatywny Zespół Studia Wokalnego UG, który przygotował koncert wybranych piosenek Adele… Było to przemiłe spotkanie. W tych trudnych czasach liczy się każda chwila radości, a młodzi ludzie stworzyli magiczną więź z widownią. Staranność wykonania, walory głosowe, relaksowały, pozwalały na chwilę zapomnieć o smutkach dzisiejszego pokaleczonego świata. Te urodziny zapiszą się w historii UG.

Właściwie historia pisze się sama. Uniwersytet Gdański powstał w początkach lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w wyniku połączenia dwóch Wyższych Szkół – Ekonomicznej w Sopocie i Pedagogicznej w Gdańsku. To stosunkowo młoda uczelnia, zawsze chętna do współpracy z różnymi placówkami edukacyjnymi. Bo władze uczelni znają rangę konieczności przenikania uczelnianej wiedzy do szerszych kręgów społecznych. Jako organizacja pozarządowa korzystaliśmy z tego przez wiele lat. W taki sposób narodziła się ta cenna, trwająca do dziś, współpraca pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Polskim Klubem Ekologicznym. Początkowo były to otwarte szkolenia z wiedzy o środowisku dla  przyrodników i edukatorów. Z czasem, szkolenia przekształcone zostały w studia podyplomowe o szerokim profilu tematycznym z ekologii, etyki, techniki. Dzięki rozwijaniu  przyjaznych stosunków zawsze mogliśmy korzystać z wiedzy uniwersyteckich naukowców, a często i z sal wykładowych. W zamian Uniwersytet miał możliwość organizowania zajęć terenowych dla grup studenckich w Centrum Edukacji Ekologicznej w Starbieninie.

Studia Podyplomowe „Ekologia–Etyka–Technika” były efektem wieloletniej współpracy Polskiego Klubu Ekologicznego z Uniwersytetem Gdańskim.
Zajęcia wykładowe Zielonej Akademii odbywały się na UG, a warsztaty i zajęcia terenowe w Zespole Dworskim w Starbieninie.

Przed kilku laty Rektor Uniwersytetu Gdańskiego powołał Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Cieszymy się, bo to jednostka umożliwiająca sprawniejsze działanie. Cieszymy się również dlatego, że Dyrektorem Centrum została prof. Sylwia Mrozowska, z grona ekspertów PKE.

„Powołanie Centrum umożliwi lepszą koordynację i synergię działań podejmowanych przez uczonych chociażby poprzez budowanie i wzmocnienie relacji z otoczeniem zewnętrznym, analizę dobrych praktyk nauczania w Polsce i zagranicą z zakresu STS, w szczególności w obszarze zmian klimatu i transformacji energetycznych. Chciałbym też, aby Centrum włączyło UG do działalności sieci uniwersytetów realizujących cele zrównoważonego rozwoju, podejmowało działalność lobbystyczną na rzecz włączenia kwalifikacji związanych z polityką klimatyczną i transformacją energetyczną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji” – mówi prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG.

My, PKE, serdecznie życzymy Panu Rektorowi, a dawnemu Prezesowi naszej organizacji – realizacji tych pragnień. A z okazji 52 urodzin Uczelni życzymy dalszej przyjaznej, twórczej atmosfery i miłej owocnej współpracy.

                                                                                                                                 W imieniu PKE

Ewa Podlesińska