Pismo do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugli Śródlądowej z uwagami dotyczącymi drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną

Szanowny Panie Ministrze, Dziękujemy za umożliwienie nam udziału w debacie w dn. 18.11.2016 roku w sprawie planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną i budowy drogi wodnej do portu w Elblągu. Dziękujemy również za przesłaną prezentację dotyczącą planów inwestycyjnych na Mierzei. Zarówno debata, jak i prezentacja utwierdziła nas w przekonaniu, że podpisane przez 16 organizacji pozarządowych Stanowisko wręczone Panu Ministrowi w dniu 08.04.2016 na konferencji w Elblągu nie straciło nic na aktualności. Uważamy nadal, że …

List do premier Szydło w sprawie projektu planowanych zmian w zakresie ochrony środowiska i przyrody

Szanowni Państwo, Ministerstwo Środowiska planuje dokonać daleko idących zmian w obecnym systemie zarządzania ochroną środowiska i przyrody. Projekt takich zmian został przekazany na początku grudnia przez Ministra Jana Szyszkę do Pani Premier Beaty Szydło. Ostatnio pojawiły się dwa projekty poselskie, które na nim bazują. W naszym przekonaniu proponowane zmiany są bardzo niebezpieczne. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: 1. odebranie Marszałkom Województw nadzoru nad Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przeniesienie …

Monitoring odpadów morskich

W dniach 2-3 listopada w Gdańsku odbyły się warsztaty zorganizowane przez Koalicję Czysty Bałtyk (CCB) na temat monitorowania odpadów morskich, w których wzięli udział przedstawiciele organizacji członkowskich CCB z krajów nadbałtyckich (Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Rosji, Polski i Szwecji). Kurs prowadziła Thomais Vlachogianni z Śródziemnomorskiego Biura Informacji o Środowisku, Kulturze i Zrównoważonym Rozwoju (MIO-ECSDE). Partnerem w tym projekcie jest Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski. Podczas warsztatów mieliśmy okazję zapoznać się z metodami monitoringu …