Monitoring odpadów morskich

W dniach 2-3 listopada w Gdańsku odbyły się warsztaty zorganizowane przez Koalicję Czysty Bałtyk (CCB) na temat monitorowania odpadów morskich, w których wzięli udział przedstawiciele organizacji członkowskich CCB z krajów nadbałtyckich (Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Rosji, Polski i Szwecji). Kurs prowadziła Thomais Vlachogianni z Śródziemnomorskiego Biura Informacji o Środowisku, Kulturze i Zrównoważonym Rozwoju (MIO-ECSDE). Partnerem w tym projekcie jest Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski. Podczas warsztatów mieliśmy okazję zapoznać się z metodami monitoringu …