Czyste powietrze dla Polski

W dniu 4 kwietnia 2017 roku pojawiła się informacja prasowa, która dotyczy europejskiej petycji wzywającej rządy krajów członkowskich Unii Europejskiej do podjęcia działań w celu zmniejszenia liczby ofiar energetyki węglowej. Petycja została zainicjowana przez European Environmental Bureau (EEB), Climate Action Network (CAN) Europe, Health and Environment Alliance (HEAL) i WWF. Organizacje apelują o przyjęcie dokumentu dotyczącego norm środowiskowych (zwanego „poprawionym dokumentem referencyjnym BREF dla LCP”) podczas głosowania na posiedzeniu komisji UE 28 kwietnia 2017 r. Celem nadrzędnym …

Spotkanie przedstawicieli PKE z urzędnikami WS UM w Gdańsku

W dniu 28 marca 2017 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Klubu Ekologicznego i reprezentanta Komisji Ochrony PTTK z urzędnikami WS Urzędu Miejskiego w Gdańsku w sprawie degradacji przyrody w Dolinie Radości. Omówiono temat nielegalnego wysypania odpadów i bezprawnej wycinki drzew w Dolinie Radości przy ulicy Bytowskiej 5B w Gdańsku, w sprawie których w grudniu ubiegłego roku zostało wystosowane pismo do Prezydenta Miasta Gdańska p. Pawła Adamowicza. Z uwagi na brak oficjalnej odpowiedzi …

Baltic Sea Future

W dniach 6-7 marca 2017 w Sztokholmie odbyła się pierwsza edycja kongresu Baltic Sea Future pod hasłem „Innowacje, wizje i przywództwo na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego”. Wydarzenie związane z planowaniem przestrzennym i rozwojem terytorialnym w regionie Morza Bałtyckiego przyciągnęło obywateli 15 krajów. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele różnych regionów, gmin, przedsiębiorstw i zawodów, tworząc zgromadzenie burmistrzów, urzędników, ekspertów i  specjalistów z różnych dziedzin. Mowę inauguracyjną wygłosiła Jej Królewska Wysokość Księżniczka Victoria. W swoim …

„Godzina dla Ziemi – Godzina dla Wisły”- kampania Fundacji WWF Polska w Gdańsku

Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły. W związku z tym oraz mając na uwadze plany, mówiące o regulacji największej polskiej rzeki w celu stworzenia prężnie działającego szlaku transportowego, Fundacja WWF Polska wyszła z inicjatywą kampanii „Godzina dla Ziemi – Godzina dla Wisły”. Jej celem jest uświadomienie Polakom, że nieuregulowana i naturalnie płynąca Wisła jest rzeką bezpieczniejszą. Na świecie coraz częściej renaturyzuje się rzeki, oddając im miejsce do naturalnego i bezpiecznego rozlewania się lub burzy się tamy.  Ponadto …

Informacja prasowa ws. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

W dniu 14.03.2017 roku w Brukseli odbyła się sesja plenarna, podczas której Parlament Europejski głosował nad wzmocnieniem prawa dotyczącego odpadów w celu wsparcia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Zatwierdzony tekst obejmuje cele dla recyklingu odpadów komunalnych oraz opakowaniowych, limit dla składowisk, jak również wymóg obowiązkowej selektywnej zbiórki dla głównych strumieni odpadów, w tym odpadów biologicznych, olejowych i tekstylnych. Ponadto w tekście tym wskazano istotę wzrostu wykorzystania instrumentów ekonomicznych, mowa tu o podatkach za składowanie i spalanie oraz …

Spotkanie ws. projektu Plastic Free Baltic (05.03.2017) Sztokholm

Dnia 5 marca 2017 roku w Sztokholmie zorganizowane zostało spotkanie grupy roboczej pracującej nad nowym projektem CCB (Coalition Clean Baltic) dotyczącym zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego mikroplastikami – „Plastic Free Baltic”. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele większości krajów około bałtyckich w tym: Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Finlandii, Szwecji oraz Polski, łącznie 19 osób. Po przedstawieniu się oraz zaprezentowaniu  dotychczasowej działalności w zakresie  mikroplastików, uczestnicy omówili aktywności podejmowane w ich ojczystych krajach skierowane głównie …

Nowa droga na Hel przez Puszczę Darżlubską

Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski zaapelował do p.Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka o zrezygnowanie z budowy nowej drogi na Hel. Swoje stanowisko PKE argumentuje faktem, iż Hel jest unikalnym, niezwykle cennym pod względem przyrodniczym terenem, objętym ochroną w ramach parku krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000. Ponadto ostatnio uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego nie przewiduje nowej dodatkowej drogi na Hel. Jeżeli planowana inwestycja zostanie zrealizowana, będzie to równoznaczne z degradacją Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego, jak również …

Pismo do Pani Premier w sprawie niszczenia polskiej przyrody

  W ubiegłym tygodniu (06.03.2017) Polski Klub Ekologiczny wystosował oficjalne pismo skierowane do p. Premier Beaty Szydło z prośbą o podjęcie działań mających na celu zatrzymanie procesu niszczenia polskiej przyrody. W liście powołano się na ponadczasową wartość i unikatowy charakter środowiska przyrodniczego, jak również aspekty historyczne, patriotyczne, zdrowotne i społeczne. Przytoczono poprawkę do ustawy o ochronie przyrody, która została przyjęta bez konsultacji społecznych w dniu 16 grudnia 2016 roku,co doprowadziło do masowej rzezi drzew we …

Komunikat Komisji Europejskiej

  Informacja prasowa: Bruksela, Bukareszt, Lublana, Praga, Sofia, Warszawa, Wilno, Zagrzeb, 4 luty, 2017   Ostatnio wydany komunikat Komisji Europejskiej w sprawie roli wykorzystania energii pochodzącej z odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym daje jasny sygnał rządom i władzom lokalnym krajów Europy Środkowo-Wschodniej, że priorytetem jest zapobieganie oraz recykling, a nie spalanie odpadów.   Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) uzyskały 5,4 miliarda euro od Komisji Europejskiej w ramach Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na usprawnienie …

Ścieki komunalne, osady, a gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Opracowano Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Realizowany konsekwentnie od r. 2004 wprowadził ogromny, może mało zauważony przez media, w związku z tym niedostatecznie doceniony przez społeczeństwo postęp, w gospodarce wodno-ściekowej w tym w oczyszczaniu ścieków komunalnych – blisko 100% mieszkańców miast i ok. 60% mieszkańców wsi objętych zostało siecią …