O. S. Jaromi Człowiekiem Roku Polskiej Ekologii 2016. Serdecznie gratulujemy Ojcze Stanisławie!

Rozstrzygnięto konkurs na Człowieka Roku Polskiej Ekologii 2016. Został nim franciszkanin O. Stanisław Jaromi. Uroczystość przyznania wyróżnienia odbyła się w dniu 31 maja 2017 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie w czasie obchodów Światowego Dnia Ziemi. Stanisław Jaromi to autorytet w dziedzinie ochrony środowiska, od wielu lat podejmujący działalność na rzecz wspólnego dobra, jakim jest nasza Matka Ziemia. Jest przewodniczącym Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA, szefem portalu www.swietostworzenia.pl. Należy również …

IX piknik edukacyjny „Bioróżnorodność – poznaj, by zachować”

W dniach 19-20.05.2017 roku odbył się IX piknik edukacyjny pod hasłem „Bioróżnorodność – poznaj, by zachować”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Informacji i Edukacje Ekologicznej (CIEE) oraz Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych przy wsparciu Partnerów. Inspiracją dla tegorocznej edycji stał się Rok Wisły ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród wystawców można było spotkać zarówno jednostki rządowe i samorządowe, liczne stowarzyszenia, instytucje, organizacje pozarządowe, jak i reprezentantów szkół oraz uczelni wyższych. Pierwszego dnia pikniku grupy zorganizowane ze …

Relacja z konferencji Coalition Clean Baltic – Rostock, Niemcy

W dniach 12 – 14 maja 2017 r. odbyła się doroczna konferencja CCB – Koalicji Czystego Bałtyku w Rostoku. Tematem było łączenie bioróżnorodności i ochrony przyrody Bałtyku i na obszarze zlewni. Poruszono kwestie polityki dotyczącej bioróżnorodności, gospodarki przestrzennej na morzu, gatunków żyjących w wodach słodkich i słonych, rybołówstwa, gatunków inwazyjnych oraz wpływu wielkich inwestycji na przyrodę. Następnie uczestnicy pracowali w 7 tematycznych grupach roboczych. W kolejnym dniu odbyło się Walne Zgromadzenie CCB, na którym …

Konferencja „Zainwestuj z zielone!”

W dniu 11.04.2017 roku w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku odbyła się konferencja „Zainwestuj w zielone! Możliwości finansowania projektów środowiskowych i działań na rzecz klimatu w ramach Programu LIFE oraz innych środków Unii Europejskiej”, której organizatorem było Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Zielona Europa-Zróbmy to razem” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Pierwsze dwie prelekcje wygłosił reprezentant Programu LIFE – Carlos De La Paz z Brukseli, który przedstawił założenia …

Seminarium podsumowujące szkolenie ‚O odpadach plastikowych w Bałtyku’ 06.04.2017

W dniu 06.04.2017 roku w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku odbyło się uroczyste seminarium podsumowujące szkolenie PKE – „Odpady plastikowe w Bałtyku – o plastikowym potopie i innych zagrożeniach dla różnorodności gatunkowej Morza Bałtyckiego”.  W seminarium uczestniczyły osoby biorące udział w szkoleniu i zaproszeni goście. Prowadziła koordynator projektu Maria Weber. Gościem specjalnym na seminarium był dr Andrzej Kassenberg członek-założyciel Polskiego Klubu Ekologicznego, współtwórca i długoletni prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Andrzej Kassenberg został nagrodzony …

Czyste powietrze dla Polski

W dniu 4 kwietnia 2017 roku pojawiła się informacja prasowa, która dotyczy europejskiej petycji wzywającej rządy krajów członkowskich Unii Europejskiej do podjęcia działań w celu zmniejszenia liczby ofiar energetyki węglowej. Petycja została zainicjowana przez European Environmental Bureau (EEB), Climate Action Network (CAN) Europe, Health and Environment Alliance (HEAL) i WWF. Organizacje apelują o przyjęcie dokumentu dotyczącego norm środowiskowych (zwanego „poprawionym dokumentem referencyjnym BREF dla LCP”) podczas głosowania na posiedzeniu komisji UE 28 kwietnia 2017 r. Celem nadrzędnym …

Spotkanie przedstawicieli PKE z urzędnikami WS UM w Gdańsku

W dniu 28 marca 2017 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Klubu Ekologicznego i reprezentanta Komisji Ochrony PTTK z urzędnikami WS Urzędu Miejskiego w Gdańsku w sprawie degradacji przyrody w Dolinie Radości. Omówiono temat nielegalnego wysypania odpadów i bezprawnej wycinki drzew w Dolinie Radości przy ulicy Bytowskiej 5B w Gdańsku, w sprawie których w grudniu ubiegłego roku zostało wystosowane pismo do Prezydenta Miasta Gdańska p. Pawła Adamowicza. Z uwagi na brak oficjalnej odpowiedzi …

Baltic Sea Future

W dniach 6-7 marca 2017 w Sztokholmie odbyła się pierwsza edycja kongresu Baltic Sea Future pod hasłem „Innowacje, wizje i przywództwo na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego”. Wydarzenie związane z planowaniem przestrzennym i rozwojem terytorialnym w regionie Morza Bałtyckiego przyciągnęło obywateli 15 krajów. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele różnych regionów, gmin, przedsiębiorstw i zawodów, tworząc zgromadzenie burmistrzów, urzędników, ekspertów i  specjalistów z różnych dziedzin. Mowę inauguracyjną wygłosiła Jej Królewska Wysokość Księżniczka Victoria. W swoim …

„Godzina dla Ziemi – Godzina dla Wisły”- kampania Fundacji WWF Polska w Gdańsku

Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły. W związku z tym oraz mając na uwadze plany, mówiące o regulacji największej polskiej rzeki w celu stworzenia prężnie działającego szlaku transportowego, Fundacja WWF Polska wyszła z inicjatywą kampanii „Godzina dla Ziemi – Godzina dla Wisły”. Jej celem jest uświadomienie Polakom, że nieuregulowana i naturalnie płynąca Wisła jest rzeką bezpieczniejszą. Na świecie coraz częściej renaturyzuje się rzeki, oddając im miejsce do naturalnego i bezpiecznego rozlewania się lub burzy się tamy.  Ponadto …