Wykład o zanieczyszczeniu środowiska morskiego […] Irmina Plichta

Irmina Plichta absolwentka studiów II-go stopnia kierunku Oceanografia na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego po zeszłorocznym debiucie w roli prelegenta na letnim kursie CCB, ponownie przyjechała do Helu propagować wiedzę dotyczącą zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego. Wykład o zanieczyszczeniu środowiska morskiego, metodach monitoringu plaż oraz największym nowym problemie o niewyobrażalnej skali – mikroplastikach zatytułowany „Ocean w potrzebie – problem morskich śmieci i mikroplastików” umożliwił prześledzenie losów śmieci generowanych zarówno na lądzie, jak i na morzu. Irmina Plichta zaznaczyła, …

Wielki sukces Obrońców Puszczy Białowieskiej

W dniu 6 lipca podczas szczytu w Krakowie, UNESCO wezwało Polskę do natychmiastowego zaprzestania niszczenia Puszczy Białowieskiej. Decyzja ta została uznana za olbrzymie zwycięstwo, będące zwieńczeniem wielomiesięcznych działań na rzecz polskiej przyrody. Praca Obrońców Puszczy obejmowała setki godzin spędzonych na patrolowaniu zagrożonych terenów, opracowywanie raportów, przeprowadzanie spotkań z ekspertami, jak również trwające w Puszczy blokady ciężkiego sprzętu i organizowanie protestów w całej Polsce. Jednak to nie koniec starań. Pozostało dużo do zrobienia, by cała Puszcza została objęta ochroną w ramach parku …

Międzynarodowy Dzień Bez Foliówek 2017

Uznawana za ‘najgroźniejszego morskiego drapieżnika” jednorazowa torebka foliowa jest używana przeciętnie przez 25 minut, natomiast rozkłada się od 100 do 500 lat! Ponad 100 miliardów plastikowych toreb jest używanych rocznie w Europie i kończy na składowiskach, w spalarniach lub jako zanieczyszczenie w środowisku wodnym. Poza szkodą dla środowiska morskiego, produkcja tych worków wymaga milionów baryłek ropy naftowej rocznie, więc wiąże się z wysokimi kosztami. Co więcej, plastikowe torebki, wraz z innymi śmieciami, są …

Przeciwdziałanie płoszeniu ptaków i ssaków morskich w rezerwacie Mewia Łacha

W dniu 12 czerwca 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbyło się pierwsze Spotkanie Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego pn. „Przeciwdziałanie płoszeniu ptaków i ssaków morskich na przykładzie działań prowadzonych w rezerwacie Mewia Łacha”. Organizatorami spotkania byli: Fundacja WWF Polska, Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. prof. Krzysztofa Skóry oraz Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING. Michał Podgórski przybliżył zebranym ssaki morskie występujące …

Minister Szyszko nie respektuje przepisów dot. obszarów chronionych Natura 2000. Chce wprowadzić zmiany, które zaszkodzą polskiej przyrodzie!

Pojawiła się informacja, iż resort środowiska proponuje zmiany nie do przyjęcia. Minister Jan Szyszko chce pozwolić w „szczególnych przypadkach” na odstąpienie od ochrony gatunków lub siedlisk w ramach unijnej sieci Natura 2000, co może skutkować degradacją obecnie istniejących obszarów chronionych oraz spowodować realne zagrożenie dla setek rzadkich gatunków. Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk i koalicji Nauka dla Przyrody uważają, że figurujące już na rządowych stronach internetowych rozporządzenia spowodują fragmentaryzację sieci najcenniejszych obszarów przyrodniczych – unijnej Natury 2000. Obszary te …

O. S. Jaromi Człowiekiem Roku Polskiej Ekologii 2016. Serdecznie gratulujemy Ojcze Stanisławie!

Rozstrzygnięto konkurs na Człowieka Roku Polskiej Ekologii 2016. Został nim franciszkanin O. Stanisław Jaromi. Uroczystość przyznania wyróżnienia odbyła się w dniu 31 maja 2017 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie w czasie obchodów Światowego Dnia Ziemi. Stanisław Jaromi to autorytet w dziedzinie ochrony środowiska, od wielu lat podejmujący działalność na rzecz wspólnego dobra, jakim jest nasza Matka Ziemia. Jest przewodniczącym Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA, szefem portalu www.swietostworzenia.pl. Należy również …

IX piknik edukacyjny „Bioróżnorodność – poznaj, by zachować”

W dniach 19-20.05.2017 roku odbył się IX piknik edukacyjny pod hasłem „Bioróżnorodność – poznaj, by zachować”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Informacji i Edukacje Ekologicznej (CIEE) oraz Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych przy wsparciu Partnerów. Inspiracją dla tegorocznej edycji stał się Rok Wisły ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród wystawców można było spotkać zarówno jednostki rządowe i samorządowe, liczne stowarzyszenia, instytucje, organizacje pozarządowe, jak i reprezentantów szkół oraz uczelni wyższych. Pierwszego dnia pikniku grupy zorganizowane ze …

Relacja z konferencji Coalition Clean Baltic – Rostock, Niemcy

W dniach 12 – 14 maja 2017 r. odbyła się doroczna konferencja CCB – Koalicji Czystego Bałtyku w Rostoku. Tematem było łączenie bioróżnorodności i ochrony przyrody Bałtyku i na obszarze zlewni. Poruszono kwestie polityki dotyczącej bioróżnorodności, gospodarki przestrzennej na morzu, gatunków żyjących w wodach słodkich i słonych, rybołówstwa, gatunków inwazyjnych oraz wpływu wielkich inwestycji na przyrodę. Następnie uczestnicy pracowali w 7 tematycznych grupach roboczych. W kolejnym dniu odbyło się Walne Zgromadzenie CCB, na którym …

Konferencja „Zainwestuj z zielone!”

W dniu 11.04.2017 roku w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku odbyła się konferencja „Zainwestuj w zielone! Możliwości finansowania projektów środowiskowych i działań na rzecz klimatu w ramach Programu LIFE oraz innych środków Unii Europejskiej”, której organizatorem było Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Zielona Europa-Zróbmy to razem” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Pierwsze dwie prelekcje wygłosił reprezentant Programu LIFE – Carlos De La Paz z Brukseli, który przedstawił założenia …